Perhekokousten parantaminen lasten tehohoitoyksikössä

Perhekokousten parantaminen lasten tehohoitoyksikössä

Sponsorit

Johtava sponsori: Children's Hospital of Philadelphia

Yhteistyökumppani: National Institutes of Health (NIH)
National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)

Lähde Children's Hospital of Philadelphia
Lyhyt yhteenveto

Tämän tutkimuksen perusteella on mahdollista parantaa lääketieteellisiä ryhmiä, potilaiden ja perheiden välistä viestintää lasten tehohoitoyksikkö. Tutkijat olettavat, että molemmat paranevat ammattikohtainen ryhmätyö valmistauduttaessa perhekokoukseen ja valmisteltaessa perheitä näihin kokoukset parantavat tiimin ja perheen tyytyväisyyttä viestillä. Tutkimukseen tarjoyvä kokoamalla joukko lääketieteen ammattilaisia ​​ja potilaiden vanhempia parhaita suunnitella interventio. Esimerkiksi tutkijat tutkivat toteutettavuutta ja hyväksyttävyyttä ja vaikuttaako se perheen ja tiimin tuloksiin.

Yksityiskohtainen kuvaus

Konteksti: Suuri osa lapsista, tyypillisesti pitkälle edennyt sydänsairaus (AHD), kuolee lasten sydämessä tehohoitoyksikkö (CICU), jossa vanhemmat kuvaavat realistisen käsityksen saamista siitä hänen lapsellaan oli elämää määriteltävä sairaus vain 2 päivää ennen kuolemaa. Viivästynyt tai riittämätön viestintäryhmän sisällä tai perheenjäsenellä voi olla tämä ymmärrettävää puutetta (kuten lapsilla, määrittelemällä muita vakavia sairauksia), kun taas yhteisvaikutukset lasten palliatiivisten kanssa hoitoalan asiantuntijoiden (PPCS) on osoitettu parantavan viestintää ja ymmärrystä ennuste. PPCS: n rajoitettu määrä merkittävää, joka kaikille CICU: n kliinikoiden on on taitojaan vanhempien päätösentekoa, joka mukaan hyvä hintainen uutisten antaminen ja houkutteleminen vanhempien tavoitteet lapselle. Tavoitteet: 1. Kehittämisen viestintätaitojen koulutusohjelma (CST) ammattikuntien ulkille ryhmille lasten CICU: ta yhteissuunnitteluprosessin kautta. 2. Arvioida CICU-lääkäreiden havaitsema CST: n toteutettavuus ja hyväksyttävyys. 3. Arvioida CST: n vaikutus viestintätaitoihin ja tiimin toimintaan todellisessa perheessä kokouksia. 4. Kuvata ja arvioida vanhempien viestintähaasteita CICU: ssa ja heidän tyytyväisyys viestillä. 5. Määritetään vanhempien kokema hyväksyttävyys vanhempien näkökulmasta CST-ohjelma. 6. Arvioi lääkärin uskollisuus hoitosuunnitelmaan. Tutkimuksen suunnittelu: Mahdollinen kohorttitutkimus, josta voi ennakko- ja jälkiarviointeja toimenpiteen ympärille. Asetus / osallistujat: Philadelphian lastensairaalan (CHOP) lääkärit ja lasten vanhemmat Aikaisemmin sairaalassa sairaalassa olleet sairaalat kutsutaan osallistuvien yhteistyöhön tutkimus tiimi- ja perhepohjaisten toimenpiteiden kehittämiseksi. Erillinen ryhmä vapaaehtoisia hoitohoitajat, kardiologit, sydänkirurgit, etulinjan lääkärit, sängyn vieressä sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät lastenlääketieteen keskusyksiköstä Philadelphian lastensairaalassa (CHOP) osallistuu interventioon ja osallistuu havaittuihin perhekokouksiin ennen ja jälkeen toimenpiteen jälkeen. Muut lääkärit, jotka osallistuvat havaittuun perhekokoukseen myös ilmoittautuu. Vanhemmat tai lailliset holhoojat ja heidän lapsensa CICU: ssa, esimerkiksi on on ollut siellä seitsemän päivää ja mahdollista odotetaan oleskelevan vielä koko 7 päivää suostui ja ilmoittautui. Tutkimuksen asetukset ja toimenpiteet: Toimenpiteet: Interventio sisältää sekä ammattienvälisen tiimikoulutuksen, joka sisältää harjoittelua viestintätaidoissa huonojen uutisten antamiseen sekä tiimin yhteistyöhön ja perheen rakentamiseen suuntautunut interventio esimerkiksi valmistelemiseksi perhekokouksiin. Toimenpiteitä: Intervention kehittämiseen tähtäävässä yhteissuunnitteluprosessissa on kohderyhmiä arvioimaan interventioiden sisältö ja koettu toteutettavuus. Intervention vaikutus CICU-lääkäreiden koettuun hyödyllisyyyyteen ja tyytyväisyyteen koulutus mitataan interventio jälkeisellä kyselyllä ja seurantahaastatteluilla. Varsinaisten perhekokousten osalta arviointitoimenpiteiden vaikutuksia viestinnässä ja tiimitoiminta varsinaisissa perhekokouksissa ennen ja jälkeen väliintulon tehty koodaamalla äänitallenteet validoiduilla työkaluilla ja sisällön laadullinen koodaus. Yhteistyö tulee olemaan - mitataan tänään ajanjaksoa, jolla eri alojen jäsenet puhuvat, ja - tiimin jäsenen käsitys ja tyytyväisyys yhteistyössä mitataan validoidulla työkalu. Intervention toteutamisen uskollisuutta mitataan dokumentoimalla käyttäytymistä kliinikoiden osallistuminen kokouksiin ja kaavio-asiakirjoihin. Vanhempien kokemukset perhekokouksissa ja näkökulmat kliinisen kanssa tapahtumien viestillä Joukkue mitataan interventiota edeltävällä tutkimuksella, jolla mitataan vanhempien mielialaa, vaikutuksia ja tyytyväisyys viestillä tai puoliksi jäsenneltyyn haastatteluun. Vanhempien käsitys CST: n mitataan puuttuminen jälkeisissä tutkimuksissa ja hyväksyttävyyshaastatteluissa.

Yleinen tila Rekrytointi
Aloituspäivämäärä 2018-12-19
Valmistumispäivä 2023-11-01
Ensisijainen valmistumispäivä 2023-11-01
Vaihe N / A
Tutkimuksen tyyppi Interventio
Ensisijainen tulos
Mitata Aikaikkuna
Perceived acceptability comparison of CICU TALC by CICU providers immediately after completion of intervention: satisfaction survey 5 months
Osallistujien säilyttämisasteet 4 Vuotta
Osallistujan suostumusprosentit 4 Vuotta
Vanhempien ja tiimikohteiden puuttuvien tietojen hinnat 4 Vuotta
Tiimien ja perheiden välisten kokousten kesto 4 Vuotta
CICU TALC: n toimittamien tietojen määrä vanhempien osallistujien mielestä interventio 2 vuotta
Vanhempien osallistujien havaitsema selkeys CICU TALC: n interventiomateriaaleista 2 vuotta
Yhteenveto luokituksen vanhempien osallistujien CICU TALC -toimenpiteistä 2 vuotta
Interventioprotokollan näköamisaste: toimenpiteen suunnittelilu 2 vuotta
Toimenpiteiden aikataulu ja pöytäkirjan tarkistus: kokousten suunnitelu 2 vuotta
Toissijainen tulos
Mitata Aikaikkuna
Changes in CICU providers' SPIKES skills acquisition 2 years
Muutokset CICU-palveluntarjoajien sairaanhoitajien taitojen hankinnassa 2 vuotta
Muutokset CICU-tiimitoiminnossa 4 Vuotta
Muutokset CICU-tiimitoiminnossa 4 Vuotta
Muutokset vanhempien näkökulmasta CICU: n viestintähaasteisiin 4 Vuotta
Muutokset vanhempien ahdistuksessa ja masennuksessa CICU: ssa 4 Vuotta
Muutokset vanhempien stressivasteissa 4 Vuotta
Muutokset vanhempien luottamuksessa lääkäreihin 4 Vuotta
Muutokset vanhempien tyytyväisyydessä viestintään CICU: ssa 4 Vuotta
Muutokset vanhempien näkökulmissa viestinnän tyytyväisyyteen CICU: ssa 4 Vuotta
Muutokset henkilöstön pysyvyydessä 4 Vuotta
Muutokset lääkärin palovammassa 4 Vuotta
CICU: n TaLC-kliinikon osallistujat havaitsivat toimenpiteen hyväksyttävyyden interventioon: Laadullinen haastattelu 1 vuosi
Kliinikon osallistujien väestötiedot 4 Vuotta
Muutokset tiimin jäsenten käsityksessä ja tyytyväisyydessä yhteistyöhön 4 Vuotta
Vanhempien ja potilaiden dyadien demografia 4 Vuotta
Vanhemmat haluavat päätöksenteon valvonnan 4 Vuotta
Vanhempien tunteet viestinnästä kliinisen ryhmän kanssa 4 Vuotta
Potilaan kliiniset ominaisuudet 4 Vuotta
Vanhempien hyväksyntä interventioon: kvalitatiiviset haastattelut 1 vuosi
Lääkärin käsitys viestinnästä muuttuu COVID-19: n vuoksi 1 vuosi
Yhteissuunnittelun osallistujien väestötiedot 1,5 vuotta
Yhteissuunnitteluprosessin käsitys ja sitoutumisen taso 1 vuosi
Ilmoittautuminen 390
Kunto
Interventio

Interventiotyyppi: Käyttäytyminen

Intervention nimi: CICU-tiimi ja rakkaansa kommunikoivat (CICU TALC)

Kuvaus: Kun yleensä interventiota edeltävät kliiniset kohtaamiset, kun päätökseen nähdään, lääkäreiden käyvät läpi ammatillisenvälisen tiimikoulutuksen parantaakseen viestintätaitoa ja ryhmätyötä kehittämällä hoitosuunnitelmia ja viestimällä perheiden kanssa perhekokouksissa. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on interventiosuunnittelu, joten se kehittyy tutkimuksen jatkuessa.

Varren ryhmän etiketti: CHOP CICU

Tukikelpoisuus

Kriteeri:

Sisällyttämiskriteerit: Yhteissuunnitteluun osallistuvat: - Lääkärit mukaan hyvin hoitavat lääkärit, etulinjan lääkärit (stipendiaatit, sairaanhoitaja lääkärit tai avustajat), sängyn vieressä olevat sairaanhoitajat ja CHOP: ssa työskentelevät sosiaalityöntekijät tai CHOP: n alkaa ICU: ssa sairaalassa olleiden lasten vanhemmat. Interventio osallistuvat lääkäreille: - Lastenlääkärin CICU-lääkärit (hoitohoitajat, kardiologit, sydänkirurgit, edestä CHOP: n vapaaehtoistyöntekijät viestintätaitojen koulutus. Lääkärit, jotka eivät osallistu interventioon: - Lääkärit, jotka aikovat osallistua perhetapaamisiin tulevassa lastenlääketieteen yksikössä tutkimusryhmän havaitsema. Kyselyyn tai haastatteluun osallistuvien vanhemman ja potilaan Dyads: - Vanhempien on varustettu laillisten ratkaisentekijöiden potilasta, joka on aina CHOP: iin CICU siitä 7 päivän ajan. - Potilas on nykyinen CICU: han CHOP: ssa ≥7 päivän ajan tutkimuksen alkamisen jälkeen Lääkäriryhmä uskoo, että potilas pysyy CICU: ssa vielä koko 7 päivää. - Vanhempi / huoltaja ≥ 18-vuotias. - Alle 18-vuotiaiden lasten ilmoittautumisen aikana. - Vanhempi / huoltaja puhuu englantia. Vanhemmalla / huoltajalla ei ole kognitiivisia häiriöitä, jotka estävät heitä olemasta korvikkeita säädentekijä. Poissulkemisperusteet: Yhteissuunnitteluun osallistuvat: - Ei mitään. Interventio osallistuvat lääkäreille: - Lääkärit, esimerkiksi ei osallistu CHOP: n CICU: n kroonisen hoidon kokoamiseen liittyvä vuosi. Lääkärit, jotka eivät osallistu interventioon: - Ei mitään. Kyselyyn tai haastatteluun osallistuvien vanhemman ja potilaan Dyads: - Vanhemmat eivät ole laillisia ratkaisentekijöitä potilaalle, joka on tehty CHOP: iin CICU siitä 7 päivän ajan. - Lääkäriryhmä ei usko, että potilas pysyy CICU: ssa tässä 7 lisää päiviä. - Vanhempi / huoltaja alle 18-vuotias. - lapsi ilmoittautumisen aikana ≥ 18-vuotta. - Vanhempi / huoltaja ei puhu englantia. - Vanhemmalla / huoltajalla on kognitiivisia häiriöitä, jotka estävät heitä olemasta korvikkeita säädentekijä.

Sukupuoli:

Kaikki

Vähimmäisikä:

N / A

Enimmäisikä:

N / A

Terveet vapaaehtoiset:

Ei

Kaiken virallinen
Sukunimi Rooli Kuuluminen
Jennifer K Walter, MD, PhD, MS Principal Investigator Children's Hospital of Philadelphia
Yleinen yhteyshenkilö

Sukunimi: Jennifer K Walter, MD, PhD, MS

Puhelin: 2674267466

Sähköposti: [email protected]

Sijainti
Laitos: Tila: Ottaa yhteyttä: The Children's Hospital of Philadelphia Jennifer K Walter, MD, PhD, MS 215-590-1000 [email protected]
Sijainti Maat

United States

Vahvistuspäivä

2021-06-01

Vastuullinen osapuoli

Tyyppi: Sponsori

Avainsanat
On laajentanut käyttöoikeuksia Ei
Aseiden lukumäärä 1
Arm-ryhmä

Tarra: CHOP CICU

Tyyppi: Muu

Kuvaus: CICU-tiimi ja rakkaansa kommunikoivat (CICU TALC)

Tutkimuksen suunnittelutiedot

Jakaminen: Satunnaistamaton

Interventiomalli: Yhden ryhmän tehtävä

Päätarkoitus: Terveyspalvelujen tutkimus

Naamiointi: Ei mitään (Open Label)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News