This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Behandling av tilbaketrekningssymptomer med NADA-akupunktur hos pasienter med kronisk smerte

Vurdering av NADA-akupunktur for behandling av tilbaketrekningssymptomer under gradvis tilbaketrekking av opioider hos pasienter med kronisk smerte

Sponsorer

Hovedsponsor: Rigshospitalet, Denmark

Kilde Rigshospitalet, Denmark
Kort oppsummering

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke følgende hypoteser:

- Behandling med NADA og klonidin reduserer intensiteten av abstinenssymptomer til en større omfang enn behandling med klonidin.

- Opioiduttak forbedrer smerte, fysisk og mental funksjon og reduserer opioid forbruk 3 måneder og 1 år etter uttak.

Samlet status Ennå ikke rekruttere
Startdato 2018-01-15
Fullføringsdato 2024-01-15
Primær sluttdato 2022-01-15
Fase Fase 4
Studietype Intervensjonell
Primært utfall
Måle Tidsramme
Endring i intensitet av abstinenssymptomer 3 måneder og 1 år
Sekundært utfall
Måle Tidsramme
Endring i livskvalitet vurdert med SF36 3 måneder og 1 år
Registrering 50
Tilstand
Innblanding

Intervensjonstype: Annen

Intervensjonsnavn: NADA akupunktur

Beskrivelse: Øre akupunktur protokoll beskrevet av National Acupuncture Detoxification Association

Arm Group-etikett: NADA og klonidin

Intervensjonstype: Annen

Intervensjonsnavn: Skamakupunktur

Beskrivelse: Øreakupunktur ved bruk av inaktive falske punkter

Arm Group-etikett: Skamakupunktur og klonidin

Kvalifisering

Kriterier:

Inklusjonskriterier:

- Pasienter med kroniske smerter behandlet med opioider over 3 måneder

- Pasientens lege eller sykepleier vurderer at det er en indikasjon på opioid uttak og / eller pasienten ønsker å trekke seg.

- Pasienten er motivert for tilbaketrekning av opioider

- Pasienten har opplevd abstinenssymptomer

- Pasienten må kunne forstå, snakke og skrive dansk

- Pasienten må kunne transportere seg selv til smertesenteret

Eksklusjonskriterier:

- Barn under 18 år

- Ekstern ørebetennelse

- Behandling med benzodiazepiner.

- Aktiv rusmisbruk og alkoholmisbruk.

- Kontraindikasjoner for behandling med klonidin:

- Allergi

- Bradyarytmier forårsaket av syk sinusterning eller AV-blokk i 2. eller 3. klasse.

- laktoseintoleranse

- Hjertefeil

- Høy medullær skade

- Ledningsforstyrrelser i hjertet

- Graviditet og amming

Kjønn:

Alle

Minimumsalder:

18 år

Maksimal alder:

Ikke relevant

Sunne frivillige:

Nei

Generell kontakt Kontaktinformasjon vises kun når studiet rekrutterer emner.
plassering
Anlegget: Rigshospitalet
Sted Land

Danmark

Bekreftelsesdato

2018-01-01

Ansvarlig fest

Type: Rektor etterforsker

Etterforskertilhørighet: Rigshospitalet, Danmark

Etterforsker fullt navn: Romanas Polianskis

Etterforsker tittel: Hovedetterforsker

Nøkkelord
Har utvidet tilgang Nei
Antall våpen 2
Arm Group

Merkelapp: NADA og klonidin

Type: Eksperimentell

Beskrivelse: NADA akupunktur og behandling med tbl Clonidine

Merkelapp: Skamakupunktur og klonidin

Type: Skamkomparator

Beskrivelse: Skam øre akupunktur og behandling med tbl Clonidine

Informasjon om studiedesign

Tildeling: Tilfeldig

Intervensjonsmodell: Crossover-oppgave

Hovedformål: Behandling

Maskering: Trippel (deltaker, etterforsker, resultatassessor)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Kliniske studier på Kronisk smerte

Kliniske studier på NADA akupunktur