Lungebeskyttelse i ARDS ved bruk av nevralt justert ventilasjonsassistent

Lungebeskyttelse ved akutt åndedrettssyndrom ved hjelp av nevralt justert ventilasjonsassistent

Sponsorer

Hovedsponsor: Fu Jen Catholic University

Kilde Fu Jen Catholic University
Kort oppsummering

Målet med denne studien er å undersøke bruken nevraljustert ventilasjonsassistent (NAVA) som lungebeskyttende strategi hos pasienter med akutt respiratorisk nødsyndrom (ARDS).

Detaljert beskrivelse

Bakgrunn : Akutt respiratorisk nødsyndrom (ARDS) skal ventileres med tidevannsvolum 4-6 ml / kg i henhold til ARDSnet-anbefalingene. På grunn av mangel på klinisk bevis av den potensielle rollen som nevralt justert ventilasjonsassistent (NAVA) i ARDS, etterforskere Vil å gjennomføre en studie som sammenligner de to modiene fra et lungebeskyttende synspunkt. Etterforskere mener det kan ha stor verdi i å definere retningslinjer for forbedret lunge beskyttelse. Studiedesign : Dette er en prospektiv, pilot-randomisert kontrollert studie og en enkelt intensiv omsorgsenhet fra ett sykehus. Studien forventes å avslutte saken et år (2018.08.01-2019.07.31). Metoder : Femti pasienter med ARDS i henhold til Berlin-definisjonen vil melde seg på dette studere. Pasienter blir randomisert etter å ha oppfylt inkluderingen og ingen av eksklusjonskriteriene (25 deltakere vil dele seg i studiegruppen og de andre 25 deltakerne vil være kontroll gruppe). Pasienter blir studert to ganger daglig med innsamling av data og blodprøver. Alle data blir samlet inn og analysert. Effekt : Tidevannsvolum hos ARDS-pasienter ventilert med NAVA vil vise tidevannsvolum tydelig inne trygt område. ARDS-pasienter i NAVA-modus vil vise forbedringer i oksygenering, gass distribusjon og betennelsesmarkører mens det krever mindre beroligende midler og hemodynamisk støtte. Stikkord : Akutt respiratorisk nødsyndrom; nevraljustert ventilasjonsassistent; utfall beskyttende strategi.

Samlet status Rekruttering
Startdato 2019-02-18
Fullføringsdato 2021-06-30
Primær sluttdato 2021-06-30
Fase Ikke relevant
Studietype Intervensjonell
Primært utfall
Måle Tidsramme
PaO2 / FiO2-forhold 2 dager
Sekundært utfall
Måle Tidsramme
PaCO2 2 days
Tidevannsvolum 2 dager
Mekaniske ventilasjonsdager 3 måneder
Lengden på sykehusoppholdet 3 måneder
Lengde på intensivavdelingen 3 måneder
Registrering 50
Tilstand
Innblanding

Intervensjonstype: Enhet

Intervensjonsnavn: Nevraljustert ventilasjonsassistent

Beskrivelse: NAVA bruker membranaktiviteten til å levere mekanisk ventilasjon

Arm Group-etikett: NAVA-gruppen

Kvalifisering

Kriterier:

Inklusjonskriterier: - Diagnose av ARDS etter Berlin-definisjon - P / F-forhold mellom 100-300 - Gjennomførte saksregistreringen innen 48 timer Eksklusjonskriterier: - Mindre enn 18 år gammel - Graviditet - Deltakere med trakeostomi - Kan ikke sette inn NG-røret

Kjønn:

Alle

Minimumsalder:

18 år

Maksimal alder:

Ikke relevant

Sunne frivillige:

Nei

Samlet offisiell
Etternavn Roll Tilhørighet
Wen-Lun Liu, MD Principal Investigator Department of Emergency and Critical Care Medicine, Fu Jen Catholic University Hospital, Fu Jen Catholic University
Generell kontakt

Etternavn: Ke-Yun Chao, M.Sc

Telefon: +886952909103

E-post: [email protected]

plassering
Anlegget: Status: Kontakt: Etterforsker: Fu Jen Catholic University Hospital, Fu Jen Catholic University Ke-Yun Chao, M.Sc +886952909103 [email protected] Ke-Yun Chao, M.Sc Principal Investigator
Sted Land

Taiwan

Bekreftelsesdato

2021-06-01

Ansvarlig fest

Type: Rektor etterforsker

Etterforskertilhørighet: Fu Jen katolske universitet

Etterforsker fullt navn: Ke-Yun, Chao

Etterforsker tittel: Gruppeleder for respiratoriske terapeuter

Nøkkelord
Har utvidet tilgang Nei
Antall våpen 2
Arm Group

Merkelapp: NAVA group

Type: Experimental

Beskrivelse: Participent in this group will received NAVA for two days

Merkelapp: Kontrollgruppe

Type: Ingen inngrep

Beskrivelse: Deltakere i denne gruppen vil få standardpleie

Forkortelse NAVA
Informasjon om studiedesign

Tildeling: Tilfeldig

Intervensjonsmodell: Parallell oppgave

Intervensjonsmodell Beskrivelse: Femti deltakere med ARDS i henhold til Berlin-definisjonen vil melde seg på denne studien. Deltakerne studerte to ganger daglig med innsamling av data og blodprøver.

Hovedformål: Behandling

Maskering: Singel (deltaker)

Maskeringsbeskrivelse: Deltakerne vil bli randomisert til studiegruppe eller kontrollgruppe, og som er enkeltblinde prosesser for deltakerne.

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News