This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Sök i kliniska prövningar för: Palivizumab

Totalt 5 resultat

 • NCT03959488
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Andningsvägar Syncytial Virusinfektioner
 • NCT00129766
  Avslutad
  Villkor: Andningsvägar Syncytial Virusinfektioner
 • NCT00316264
  Avslutad
  Villkor: Respiratory Syncytial Virus Infections, Kronisk lungsjukdom och, För tidigt med graviditetsåldern
 • NCT01107535
  Avslutad
  Villkor: Andningsvägsinfektion av syncytialvirus
 • NCT01006629
  Avslutad
  Villkor: Respiratory Syncytial Virus Infection, För tidig födsel, Bronkopulmonal dysplasi, Medfödd hjärtsjukdom