This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Studie van MK-8353 in combinatie met pembrolizumab (MK-3475) bij deelnemers met gevorderde maligniteiten (MK-8353-013)

1 maart 2023 bijgewerkt door: Merck Sharp & Dohme LLC

Een fase Ib-onderzoek om de veiligheid en verdraagbaarheid van MK-8353 in combinatie met pembrolizumab bij patiënten met gevorderde maligniteiten te evalueren

Deze studie zal de veiligheid, verdraagbaarheid en voorlopige werkzaamheid van MK-8353 evalueren bij toediening in combinatie met pembrolizumab (MK-3475). Deze studie bestaat uit twee delen: deel 1 zal dosisescalatie en bevestiging zijn, en deel 2 zal een cohortuitbreiding zijn. In deel 1 wordt de aanbevolen fase II-dosis (RP2D) van MK-8353 in combinatie met een vaste dosis pembrolizumab bij deelnemers met gevorderde maligniteiten geïdentificeerd en bevestigd. Deelnemers zullen in eerste instantie worden ingeschreven om MK-8353 te ontvangen met 350 mg tweemaal daags (BID) in combinatie met pembrolizumab met een vaste dosis van 200 mg op dag 1 van elke cyclus van 3 weken (Q3W) gedurende maximaal 24 maanden behandeling. In deel 2, deelnemers met vergevorderde colorectale kanker (CRC) die microsatellietstabiel is (d.w.z. niet-microsatellietinstabiliteit - hoge/deficiënte mismatch-reparatie [non-MSI-H/dMMR]) die ten minste één en maximaal vijf eerdere lijnen hebben ontvangen van de therapie zal worden ingeschreven bij de RP2D in het uitbreidingscohort om de veiligheid en werkzaamheid verder te evalueren.

Het protocol is aangepast om de startdoses van MK-8353 in combinatie met pembrolizumab te verlagen. Daarnaast zijn er 3 armen toegevoegd: één waarin MK-8353 continu eenmaal daags (QD) zal worden toegediend in combinatie met pembrolizumab, één optionele arm waarin MK-8353 1 week op/1 week zonder QD zal worden toegediend in combinatie met pembrolizumab en één optionele arm waarin deelnemers een MK-8353 QD inloopperiode ondergaan voorafgaand aan het starten van combinatietherapie met pembrolizumab.

Studie Overzicht

Toestand

Voltooid

Studietype

Ingrijpend

Inschrijving (Werkelijk)

110

Fase

 • Fase 1

Contacten en locaties

In dit gedeelte vindt u de contactgegevens van degenen die het onderzoek uitvoeren en informatie over waar dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Studie Locaties

 • Canada
  • Quebec
   • Kirkland, Quebec, Canada, H9H 4M7
    • Merck Canada
 • Verenigde Staten
  • Michigan
   • Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten, 49546
    • Call for Information (Investigational Site 0002)
  • Tennessee
   • Nashville, Tennessee, Verenigde Staten, 37203
    • Call for Information (Investigational Site 0001)

Deelname Criteria

Onderzoekers zoeken naar mensen die aan een bepaalde beschrijving voldoen, de zogenaamde geschiktheidscriteria. Enkele voorbeelden van deze criteria zijn iemands algemene gezondheidstoestand of eerdere behandelingen.

Geschiktheidscriteria

Leeftijden die in aanmerking komen voor studie

18 jaar en ouder (Volwassen, Oudere volwassene)

Accepteert gezonde vrijwilligers

Nee

Geslachten die in aanmerking komen voor studie

Allemaal

Beschrijving

Inclusiecriteria:

 • Deel 1: Heeft een histologisch of cytologisch gedocumenteerde, lokaal gevorderde of gemetastaseerde solide maligniteit en heeft ≥1 en
 • Deel 2: Heeft een histologisch bevestigd adenocarcinoom afkomstig van de dikke darm of het rectum (stadium 4 American Joint Committee on Cancer [AJCC] 7e editie) dat microsatellietstabiel is (d.w.z. niet-MSI-H/dMMR). Blindedarmkanker is opgenomen EN Heeft ziekteprogressie doorgemaakt of was intolerant voor ten minste 1 en maximaal 5 systemische chemotherapieregime(s) voor gemetastaseerde CRC die fluoropyrimidines en irinotecan of oxaliplatine, ± antivasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) of anti-epidermale groeifactorreceptor (EGFR) (indien aangegeven door RAS-mutatiestatus).
 • Biedt een gearchiveerd of nieuw verkregen tumorweefselmonster en bloedmonsters voor biomarkeranalyse.
 • Heeft ≥1 meetbare laesie zoals gedefinieerd door RECIST 1.1 over beeldvormingsonderzoeken.
 • Heeft een prestatiestatus van 0 of 1 op de Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Scale.
 • Heeft een adequate orgaanfunctie
 • Vrouwelijke deelnemers in de vruchtbare leeftijd die bereid zijn om ofwel 2 adequate barrièremethoden te gebruiken, ofwel zich tijdens het onderzoek te onthouden van heteroseksuele activiteit.
 • Mannelijke deelnemers die zwanger kunnen worden, moeten ermee instemmen een adequate anticonceptiemethode te gebruiken.

Uitsluitingscriteria:

 • Heeft een ziekte die geschikt is voor lokale behandeling die curatief wordt toegediend.
 • Deel 1: heeft eerder een behandeling gekregen met kankervaccins of verbindingen gericht op PD-1 (waaronder Merck pembrolizumab [MK-3475]), geprogrammeerde celdood ligand 1 (PD-L1), PD-L2, cytotoxisch T-lymfocyt-geassocieerd eiwit 4 (CTLA-4), of door mitogeen geactiveerd proteïnekinase (MAPK)/extracellulair signaalgereguleerd kinase (MEK).
 • Deel 2: heeft eerder een behandeling gekregen met kankervaccins of verbindingen gericht op PD-1 (waaronder Merck pembrolizumab [MK-3475]), PD-L1, PD-L2, CTLA-4, lymfocyt-activeringsgen 3 (LAG-3) , CD-137, OX-40 (tumornecrosefactorreceptorsuperfamilie, lid 4 [TNFRSF4], ook bekend als CD134), cluster van differentiatie 40 (CD-40), glucocorticoïd-geïnduceerd TNFR-gerelateerd eiwit (GITR), serine/ threonine-eiwitkinase B-Raf (BRAF), MEK of andere moleculen in de MAPK-route.
 • Neemt momenteel deel aan of heeft deelgenomen aan een onderzoek met een onderzoeksmiddel of gebruikt een onderzoeksapparaat binnen 4 weken voorafgaand aan de eerste dosis van het onderzoeksgeneesmiddel.
 • Heeft een diagnose van immunodeficiëntie of krijgt chronische systemische steroïdentherapie (in doses van meer dan 10 mg prednison-equivalent per dag) of enige andere vorm van immunosuppressieve therapie binnen 7 dagen voorafgaand aan de eerste dosis van het onderzoeksgeneesmiddel.
 • Heeft eerder een monoklonaal antilichaam (mAb) tegen kanker gehad binnen 4 weken voorafgaand aan studiedag 1 of is niet hersteld (d.w.z. ≤ Graad 1 of bij baseline) van bijwerkingen als gevolg van middelen die meer dan 4 weken eerder zijn toegediend.
 • Eerder chemotherapie, gerichte therapie met kleine moleculen of bestraling heeft gehad binnen 14 dagen voorafgaand aan studiedag 1 of die niet is hersteld (d.w.z. ≤graad 1 of bij baseline) van bijwerkingen als gevolg van een eerder toegediend middel.
 • Heeft binnen 4 weken voorafgaand aan studiedag 1 een transfusie van bloedproducten (waaronder bloedplaatjes of rode bloedcellen) of toediening van koloniestimulerende factoren gekregen.
 • Heeft een bekende bijkomende maligniteit die voortschrijdt of actieve behandeling vereist.
 • Heeft bekende actieve metastasen van het centrale zenuwstelsel (CZS) en/of carcinomateuze meningitis.
 • Heeft een actieve auto-immuunziekte waarvoor in de afgelopen 2 jaar systemische behandeling nodig was (d.w.z. met gebruik van ziektemodificerende middelen, corticosteroïden of immunosuppressiva).
 • Heeft een voorgeschiedenis van (niet-infectieuze) pneumonitis waarvoor steroïden nodig waren of bestaande pneumonitis.
 • Heeft een voorgeschiedenis van interstitiële longziekte.
 • Heeft een actieve infectie die systemische therapie vereist.
 • Is zwanger of geeft borstvoeding, of verwacht kinderen te verwekken of te verwekken binnen de geplande duur van het onderzoek.
 • Heeft een bekende voorgeschiedenis van het humaan immunodeficiëntievirus (HIV).
 • Heeft bekende actieve hepatitis B of hepatitis C.
 • Heeft binnen 30 dagen na de geplande start van de behandeling een vaccinatie met levend virus gekregen.
 • Heeft een allogene weefsel-/vaste orgaantransplantatie gehad.

Studie plan

Dit gedeelte bevat details van het studieplan, inclusief hoe de studie is opgezet en wat de studie meet.

Hoe is de studie opgezet?

Ontwerpdetails

 • Primair doel: Behandeling
 • Toewijzing: Niet-gerandomiseerd
 • Interventioneel model: Opdracht voor een enkele groep
 • Masker: Geen (open label)

Wapens en interventies

Deelnemersgroep / Arm
Interventie / Behandeling
Experimenteel: A: MK-8353 BID Continu+Pembro
Deelnemers krijgen MK-8353 oraal (PO) twee keer per dag (BID) op dag 1 tot en met 21 van elke cyclus van 21 dagen PLUS pembrolizumab (pembro) 200 mg intraveneus (IV) op dag 1 van elke cyclus van 21 dagen gedurende maximaal 35 cycli.
IV infusie
Andere namen:
 • MK-3475
PO-capsule
Experimenteel: B: MK-8353 QD Continu+Pembro
Deelnemers krijgen MK-8353 PO eenmaal per dag (QD) op dag 1 tot en met 21 van elke cyclus van 21 dagen PLUS pembrolizumab 200 mg IV op dag 1 van elke cyclus van 21 dagen gedurende maximaal 35 cycli.
IV infusie
Andere namen:
 • MK-3475
PO-capsule
Experimenteel: C: MK-8353 QD 1 week aan/1 week uit+Pembro
Optionele arm: Deelnemers krijgen MK-8353 PO QD op dag 1 tot 7, dag 15 tot 21 en dag 29 tot 35 PLUS pembrolizumab 200 mg IV op dag 1 en dag 22 van elke periode van 42 dagen (gebaseerd op 2 cycli van 21 dagen ) voor maximaal 35 cycli.
IV infusie
Andere namen:
 • MK-3475
PO-capsule
Experimenteel: D: MK-8353 QD Inloop →MK-8353 QD Continu+Pembro
Optionele arm: Deelnemers ondergaan een MK-8353 PO QD inloopperiode van Dag -14 tot Dag -1 voorafgaand aan Cyclus 1 waarin ze MK-8353 PO QD ontvangen. Na de inloopperiode krijgen de deelnemers MK-8353 PO QD op dag 1 tot en met 21 van elke cyclus van 21 dagen PLUS pembrolizumab 200 mg IV op dag 1 van elke cyclus van 21 dagen gedurende maximaal 36 cycli.
IV infusie
Andere namen:
 • MK-3475
PO-capsule

Wat meet het onderzoek?

Primaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Tijdsspanne
Percentage deelnemers dat een bijwerking ervaart
Tijdsspanne: Tot 27 maanden
Tot 27 maanden
Percentage deelnemers dat stopt met het studiegeneesmiddel vanwege een AE
Tijdsspanne: Tot 24 maanden
Tot 24 maanden
Percentage deelnemers dat een dosisbeperkende toxiciteit (DLT) ervaart
Tijdsspanne: Tijdens cyclus 1 (armen A, B en C: maximaal 21 dagen; arm D: maximaal 35 dagen)
Tijdens cyclus 1 (armen A, B en C: maximaal 21 dagen; arm D: maximaal 35 dagen)

Secundaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Tijdsspanne
Objectief responspercentage (ORR) op basis van responsevaluatiecriteria in solide tumoren versie 1.1 (RECIST 1.1) zoals beoordeeld door de onderzoeker
Tijdsspanne: Tot 24 maanden
Tot 24 maanden

Medewerkers en onderzoekers

Hier vindt u mensen en organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek.

Onderzoekers

 • Studie directeur: Medical Director, Merck Sharp & Dohme LLC

Publicaties en nuttige links

De persoon die verantwoordelijk is voor het invoeren van informatie over het onderzoek stelt deze publicaties vrijwillig ter beschikking. Dit kan gaan over alles wat met het onderzoek te maken heeft.

Studie record data

Deze datums volgen de voortgang van het onderzoeksdossier en de samenvatting van de ingediende resultaten bij ClinicalTrials.gov. Studieverslagen en gerapporteerde resultaten worden beoordeeld door de National Library of Medicine (NLM) om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan specifieke kwaliteitscontrolenormen voordat ze op de openbare website worden geplaatst.

Bestudeer belangrijke data

Studie start (Werkelijk)

13 januari 2017

Primaire voltooiing (Werkelijk)

2 december 2022

Studie voltooiing (Werkelijk)

2 december 2022

Studieregistratiedata

Eerst ingediend

21 november 2016

Eerst ingediend dat voldeed aan de QC-criteria

21 november 2016

Eerst geplaatst (Schatting)

23 november 2016

Updates van studierecords

Laatste update geplaatst (Werkelijk)

2 maart 2023

Laatste update ingediend die voldeed aan QC-criteria

1 maart 2023

Laatst geverifieerd

1 februari 2023

Meer informatie

Termen gerelateerd aan deze studie

Plan Individuele Deelnemersgegevens (IPD)

Bent u van plan om gegevens van individuele deelnemers (IPD) te delen?

JA

Beschrijving IPD-plan

http://engagezone.msd.com/doc/ProcedureAccessClinicalTrialData.pdf

Informatie over medicijnen en apparaten, studiedocumenten

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd geneesmiddel

Ja

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd apparaatproduct

Nee

Deze informatie is zonder wijzigingen rechtstreeks van de website clinicaltrials.gov gehaald. Als u verzoeken heeft om uw onderzoeksgegevens te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, neem dan contact op met [email protected]. Zodra er een wijziging wordt doorgevoerd op clinicaltrials.gov, wordt deze ook automatisch bijgewerkt op onze website .

Klinische onderzoeken op Neoplasmata

Klinische onderzoeken op Pembrolizumab

Abonneren