Deze pagina is automatisch vertaald en de nauwkeurigheid van de vertaling kan niet worden gegarandeerd. Raadpleeg de Engelse versie voor een brontekst.

Zelfmanagement van lage rugpijn bij tuinbouwarbeiders

21 februari 2024 bijgewerkt door: University of Florida

Effectiviteit en implementatie van zelfmanagementstrategieën voor lage rugpijn bij tuinbouwarbeiders

Het primaire doel van deze hybride vergelijkende effectiviteits- en implementatiestudie is het vergelijken van twee zelfmanagementstrategieën om pijn te beheersen en werkgerelateerde ergonomische risico's bij kinderopvang- en landschapswerkers aan te passen. Dit clustergerandomiseerde, pragmatische onderzoek zal interventies met verschillende mate van ondersteuning vergelijken. Specifiek doel 1 is om te bepalen of zelfmanagement plus geïndividualiseerde begeleide participatieve ergonomische keuzes (SM+PE) effectiever is dan zelfmanagement (SM) alleen voor het verbeteren van LRP bij tuinbouw werknemers. Beide groepen zullen korte videomodules over zelfmanagement bespreken om algemene pijnconcepten te introduceren en het belang van het omgaan met pijn zonder medicatie, de risico's van opioïdengebruik, zelfmanagement van pijn en eenvoudige ergonomische strategieën voor beide groepen. Beide groepen kiezen 1 zelfmanagementstrategie om pijn thuis te beheersen en 1 ergonomische werkplekstrategie om pijn te beperken. De keuzes van de SM+PE-deelnemer zullen worden begeleid met behulp van vertakkende logische vragen die passen bij de zelfbenoemde moeilijkste werkactiviteiten als gevolg van pijn. Begeleiden van keuzes die aansluiten bij de moeilijkste werkzaamheden van de deelnemer. Deze groep zal ook: 1) video's van hun werktaken beoordelen, 2) sms-herinneringen ontvangen ter ondersteuning van de implementatie, en 3) supervisors zullen deelnemen aan aanvullende discussies over processen en ondersteuning van werknemers. Enquêtes zullen instrumenten omvatten die de handicap, pijn, werkvermogen en affectieve of cognitieve kenmerken (zelfeffectiviteit, pijnangst, depressie, coping) van lage rugpijn weerspiegelen, verzameld bij aanvang, vóór en na de interventie, met follow-ups op 3 - en 6 maanden. Er zullen video-opnamen van werknemers worden gemaakt vóór en na de interventie om gesimuleerde werkanalyses te kunnen uitvoeren voor de berekening van het werkrisico en om eventuele wijzigingen voor de moeilijkste taken te vergelijken. Specifiek doel 2 zal contextuele factoren identificeren die van invloed zijn op betrokkenheid, adoptie, effectiviteit en implementatie. Interviews, focusgroepen en veldnotities zullen worden gebruikt om de resultaten uit te leggen en patronen vast te stellen die toekomstige vertalingen kunnen ondersteunen.

Studie Overzicht

Gedetailleerde beschrijving

Primaire afhankelijke variabelen zullen op alle meetpunten worden verzameld: ernst van de pijn, interferentie en persistentie, pijn bij specifieke werktaken, handicap, werkvermogen en gebruik van pijnmedicatie.71-74 Affectieve of cognitieve kenmerken die mogelijk van invloed zijn op adoptie en effectiviteit (secundaire afhankelijke variabelen of confounders) zoals coping, angst, angst en depressie, zullen ook worden verzameld.75-78 De post- en vervolgonderzoeksvragen zullen ook de adoptie, meningen over interventies, effectiviteit, facilitators en barrières weerspiegelen.

Studietype

Ingrijpend

Inschrijving (Geschat)

170

Fase

 • Niet toepasbaar

Contacten en locaties

In dit gedeelte vindt u de contactgegevens van degenen die het onderzoek uitvoeren en informatie over waar dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Studiecontact

Studie Contact Back-up

Studie Locaties

  • Florida
   • Gainesville, Florida, Verenigde Staten, 32608
    • University of Florida
    • Contact:
    • Onderonderzoeker:
     • Heidi Radunovich, PhD
    • Onderonderzoeker:
     • Kelly Gurka, PhD
    • Onderonderzoeker:
     • Jason Beneciuk, PT, PhD
    • Onderonderzoeker:
     • Boyi Hu, PhD

Deelname Criteria

Onderzoekers zoeken naar mensen die aan een bepaalde beschrijving voldoen, de zogenaamde geschiktheidscriteria. Enkele voorbeelden van deze criteria zijn iemands algemene gezondheidstoestand of eerdere behandelingen.

Geschiktheidscriteria

Leeftijden die in aanmerking komen voor studie

 • Volwassen
 • Oudere volwassene

Accepteert gezonde vrijwilligers

Ja

Beschrijving

Inclusiecriteria:

Werknemers

 1. fulltime werken (30 uur of meer per week) in fysiek zwaar werk in de kinderkamer of in de tuin
 2. momenteel werkzaam of zelfstandig in kleine (<20) of middelgrote (21-40) bedrijven
 3. 18 jaar of ouder
 4. Engels of Spaans sprekend
 5. last heeft gehad van continue of intermitterende LRP gedurende de afgelopen 3 maanden
 6. bereid om tijdens werkzaamheden op video te worden opgenomen voor bewegingsanalyse

Eigenaars, managers, toezichthouders

 1. Eigenaars, managers of supervisors die aan dezelfde inclusiecriteria voldoen als werknemers, komen in aanmerking voor deelname aan de trainingsinterventies en de toezichthoudende rollen.
 2. Alle eigenaren, managers en toezichthouders die bereid zijn deel te nemen, worden ingeschreven.

Uitsluitingscriteria:

Werknemers

 1. voorgeschiedenis van groot trauma, operatie of blokkade van de wervelkolom in het afgelopen jaar
 2. arbeidsongeschiktheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen
 3. zelfverklaarde zwangerschap

Studie plan

Dit gedeelte bevat details van het studieplan, inclusief hoe de studie is opgezet en wat de studie meet.

Hoe is de studie opgezet?

Ontwerpdetails

 • Primair doel: Preventie
 • Toewijzing: Gerandomiseerd
 • Interventioneel model: Parallelle opdracht
 • Masker: Enkel

Wapens en interventies

Deelnemersgroep / Arm
Interventie / Behandeling
Actieve vergelijker: Zelfmanagement
Deelnemers zullen korte videomodules bekijken over zelfmanagement van pijn zonder medicatie en ergonomische werkaanpassing. Deelnemers wordt gevraagd om 1 optie voor zelfmanagement en 1 ergonomische optie te selecteren om gedurende 10 weken te gebruiken
Korte videomodules over zelfmanagement van rugpijn zonder medicatie
Andere namen:
 • Opleiding tot zelfmanagement
Korte videomodule over ergonomische aanpassingen voor het beperken van rugpijn bij kinderdagverblijf- en landschapswerk
Experimenteel: Zelfmanagement en Begeleide Participatieve Ergonomie
Deelnemers zullen korte videomodules bekijken over zelfmanagement van pijn zonder medicatie en ergonomische aanpassing van het werk. Supervisors in deze werkomgevingen zullen ook opties bespreken om werkprocessen aan te passen en manieren om werknemers te ondersteunen bij het implementeren van ergonomische strategieën. Deelnemers wordt gevraagd om 1 optie voor zelfmanagement te selecteren en 1 ergonomische optie om 10 weken te gebruiken. Deze groep krijgt opties die geleid worden door hun zelf geïdentificeerde moeilijkste werkactiviteiten als gevolg van pijn en opties die ze niet regelmatig gebruiken.
Korte videomodules over zelfmanagement van rugpijn zonder medicatie
Andere namen:
 • Opleiding tot zelfmanagement
Korte videomodule over ergonomische aanpassingen voor het beperken van rugpijn bij kinderdagverblijf- en landschapswerk
Persoonlijke bespreking van werkprocessen en ondersteuning voor werknemers bij het implementeren van zelfmanagement en ergonomische aanpassingen
Op enquêtes gebaseerde begeleiding over ergonomische keuzes die geschikt zijn voor werktaken die het moeilijkst zijn vanwege rugpijn
Op enquêtes gebaseerde begeleiding voor geprioriteerde keuzes op het gebied van zelfmanagement
Herinneringen om keuzes te implementeren

Wat meet het onderzoek?

Primaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Roland Morris-handicapindex
Tijdsspanne: 1 jaar
Disability Index voor functionele problemen gerelateerd aan lage rugpijn, gescoord van 0-24, waarbij lage scores duiden op een lagere invaliditeit
1 jaar
Numerieke pijnbeoordeling Ernst
Tijdsspanne: 1 jaar
Ernst van de pijn gerapporteerd voor de afgelopen week en voor de 3 moeilijkste werkactiviteiten 0=geen pijn, 100=ergst denkbare pijn, lagere scores weerspiegelen lagere pijn
1 jaar
Pijn interferentie
Tijdsspanne: 1 jaar
Mate van pijnhinder bij werkactiviteiten in de afgelopen week, 0=helemaal niet, 100=verhinderd om op normaal niveau te werken, lagere scores weerspiegelen minder hinder
1 jaar
Pijn persistentie
Tijdsspanne: 1 jaar
Pijn in de afgelopen 3 maanden gerapporteerd op een schaal van 5 items, variërend van helemaal niet tot elke dag zonder pauze pijn.
1 jaar
Pijn impact
Tijdsspanne: 1 jaar
2 items met een 5-puntsschaal die de impact op werkactiviteiten en sociale activiteiten registreert, variërend van nooit tot altijd, waarbij lagere scores minder impact weerspiegelen
1 jaar
Pijn frequentie
Tijdsspanne: 1 jaar
Aantal dagen in de afgelopen week dat er pijn is ervaren, variërend van 0-7
1 jaar
Adoptie
Tijdsspanne: 1 jaar
Gebruik van de gerapporteerde interventies voor elke geselecteerde werk- of zelfmanagementstrategie (aantal dagen gebruikt in de afgelopen week, hoe vaak gebruikt (nooit, af en toe, consistent) Hogere scores en consistent zijn optimaal
1 jaar
Moeilijkheden met werktaken
Tijdsspanne: 1 jaar
Patiëntspecifieke functionele schaal gerapporteerd voor de 3 moeilijkste werkactiviteiten met subschalen gerapporteerd op een schaal van 0 = geen moeite, 100 = niet in staat om te presteren met het gemiddelde van de 3 items die voor analyse zijn gebruikt.
1 jaar
Werkvermogen
Tijdsspanne: 1 jaar
De korte vorm van werkvermogen wordt gerapporteerd op een numerieke beoordelingsschaal van 0 (helemaal niet in staat om te werken) tot 10 in staat om op uw best te werken
1 jaar

Secundaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Gebruik van medicijnen en middelen
Tijdsspanne: 1 jaar
De frequentie van pijnmedicatie en middelen tegen pijn in de afgelopen 3 maanden, gerapporteerd op een schaal van 4 items (nooit, 1-2 dagen, 3-4 dagen, 5-7 dagen), is nooit optimaal. Artikelen voor alcohol, cannabis, tabak, kruidenproducten, paracetamol, ontstekingsremmers, spierverslappers, opioïden). Gemiddelde gebruiksfrequentie per dag ook gerapporteerd voor een totale schatting.
1 jaar
Depressie schaal
Tijdsspanne: 1 jaar
Center for Epidemiology Depression Scale -Revised bestaat uit 20 items die de frequentie van depressieve symptomen weerspiegelen van zelden tot meestal, waarbij het totaal op 60 wordt gerapporteerd, waarbij lagere waarden als optimaal worden beschouwd
1 jaar
Pijnangst Symptoomschaal
Tijdsspanne: 1 jaar
Instrument met 20 items, met een totaal van gerapporteerde items van nooit tot altijd gerapporteerd op 50. Lagere waarden zijn optimaal.
1 jaar
Zelfeffectiviteit
Tijdsspanne: 1 jaar
PROMIS verkort formulier 8a Zelfeffectiviteit bij het beheer van chronische ziekten
1 jaar
Zelfeffectiviteit en coping - vertrouwen en controle over pijn
Tijdsspanne: 1 jaar
Vragenlijst over copingvaardigheden die het vertrouwen rapporteert om te kunnen werken en een normale levensstijl te kunnen leiden, beoordeeld op een 6-puntsschaal van 0=helemaal niet zelfverzekerd tot 5=helemaal zelfverzekerd (totaal gerapporteerd op 10, en 7-puntsschaal voor controle over pijn 0= geen controle, 6=volledige controle. Het totaal wordt gerapporteerd uit 12 met hogere waarden als optimaal
1 jaar
Ergonomisch risico
Tijdsspanne: 6 maanden
Rubriek voor snelle ergonomische gedragsbeoordeling voor videoanalyse met specifieke criteria, beoordeeld op een totaal van 15, die risiconiveaus aangeven variërend van 1 verwaarloosbaar tot zeer hoog
6 maanden

Medewerkers en onderzoekers

Hier vindt u mensen en organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek.

Onderzoekers

 • Hoofdonderzoeker: Kim Dunleavy, PT, PhD, University of Florida

Studie record data

Deze datums volgen de voortgang van het onderzoeksdossier en de samenvatting van de ingediende resultaten bij ClinicalTrials.gov. Studieverslagen en gerapporteerde resultaten worden beoordeeld door de National Library of Medicine (NLM) om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan specifieke kwaliteitscontrolenormen voordat ze op de openbare website worden geplaatst.

Bestudeer belangrijke data

Studie start (Geschat)

15 maart 2024

Primaire voltooiing (Geschat)

15 december 2028

Studie voltooiing (Geschat)

15 maart 2029

Studieregistratiedata

Eerst ingediend

15 november 2023

Eerst ingediend dat voldeed aan de QC-criteria

29 november 2023

Eerst geplaatst (Werkelijk)

1 december 2023

Updates van studierecords

Laatste update geplaatst (Werkelijk)

22 februari 2024

Laatste update ingediend die voldeed aan QC-criteria

21 februari 2024

Laatst geverifieerd

1 februari 2024

Meer informatie

Termen gerelateerd aan deze studie

Aanvullende relevante MeSH-voorwaarden

Andere studie-ID-nummers

 • IRB202300756

Plan Individuele Deelnemersgegevens (IPD)

Bent u van plan om gegevens van individuele deelnemers (IPD) te delen?

NEE

Informatie over medicijnen en apparaten, studiedocumenten

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd geneesmiddel

Nee

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd apparaatproduct

Nee

Deze informatie is zonder wijzigingen rechtstreeks van de website clinicaltrials.gov gehaald. Als u verzoeken heeft om uw onderzoeksgegevens te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, neem dan contact op met register@clinicaltrials.gov. Zodra er een wijziging wordt doorgevoerd op clinicaltrials.gov, wordt deze ook automatisch bijgewerkt op onze website .

Klinische onderzoeken op Rugpijn

Abonneren