Effekten av dexmedetomidin på nyrefunksjon i EVAR

Effekten av dexmedetomidin på forekomsten av akutt nyreskade i EVAR

Sponsorer

Hovedsponsor: University of Thessaly

Kilde University of Thessaly
Kort oppsummering

Denne studien vil undersøke effekten av dexmedetomidin på forekomsten av postoperativ akutt nyreskade hos pasienter som gjennomgår EVAR under generell anestesi

Detaljert beskrivelse

Denne studien vil sammenligne forekomsten av AKI etter valgfri EVAR utført generelt anestesi med og uten administrering av dexmedetomidin. AKI vil bli evaluert gjennom måling av NGAL og c-cystatin.

Samlet status Ennå ikke rekruttere
Startdato 2021-03-30
Fullføringsdato 2024-02-01
Primær sluttdato 2023-11-30
Fase Ikke relevant
Studietype Intervensjonell
Primært utfall
Måle Tidsramme
Forekomst av akutt nyreskade 1. postoperativ dag
Sekundært utfall
Måle Tidsramme
Forekomst av postoperativ ICU-opptak Operasjonsdag til 5. postoperativ dag
Forekomst av arytmi Opptil 24 timer etter operasjonen
Forekomst av postoperativ delirium Operasjonsdag til 4. postoperativ dag
Registrering 200
Tilstand
Innblanding

Intervensjonstype: Legemiddel

Intervensjonsnavn: Dexmedetomidine

Beskrivelse: Administrasjon av dexmedetomidin intraoperativt

Arm Group-etikett: DEXMEDETOMIDINE OG AKI

Kvalifisering

Kriterier:

Inklusjonskriterier: - valgfri EVAR under narkose - voksne pasienter 18-85 år - Det amerikanske samfunnet av anestesiologer (ASA) fysisk status I - IV Eksklusjonskriterier: - nektelse av å delta eller signere skjemaet for informert samtykke - GFR <50 ml / mim - Bradyarytmi <50 / min - Hemodynamisk ustabilitet - Kjent allergi mot Dexmedetomidine - Alvorlig leverinsuffisiens

Kjønn: Alle

Minimumsalder: 18 år

Maksimal alder: 85 år

Sunne frivillige: Nei

Samlet offisiell
Generell kontakt

Etternavn: Eleni Arnaoutoglou, MD, PhD

Telefon: +306974301352

E-post: earnaout[email protected]

plassering
Anlegget: Kontakt: Kontakt sikkerhetskopi: Etterforsker: Univeristy of Thessaly Eleni Arnaoutoglou, MD, PhD 2413501370 [email protected] Eleni Arnaoutoglou, MD, PhD Rektor etterforsker Metaxia Bareka, MD, PhD Underetterforsker Konstantinos Stamoulis, MD, PhD Rektor etterforsker
Sted Land

Hellas

Bekreftelsesdato

2021-02-01

Ansvarlig fest

Type: Rektor etterforsker

Etterforskertilhørighet: University of Thessaly

Etterforsker fullt navn: Elena Arnaoutoglou

Etterforsker tittel: Professor i anestesiologi

Nøkkelord
Har utvidet tilgang Nei
Antall våpen 2
Arm Group

Merkelapp: DEXMEDETOMIDINE OG AKI

Type: Aktiv komparator

Beskrivelse: Pasientene i gruppen som gjennomgår EVAR under generell anestesi vil få dexmedetomidin intraoperativt.

Merkelapp: KONTROLL OG AKI

Type: Ingen inngrep

Beskrivelse: Pasientene i gruppen som gjennomgår EVAR under generell anestesi vil ikke motta dexmedetomidin intraoperativt.

Forkortelse DEVAR
Informasjon om studiedesign

Tildeling: Tilfeldig

Intervensjonsmodell: Parallell oppgave

Hovedformål: Forebygging

Maskering: Trippel (deltaker, etterforsker, resultatassessor)

Kilde: ClinicalTrials.gov

Clinical Research News