This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Vätskerespons hos spontanventilerande patient

Förutsägelse av vätskerespons med icke-invasiva dynamiska parametrar hos patienter med spontanandning

Sponsorer

Ledande sponsor: Seoul National University Hospital

Källa Seoul National University Hospital
Kort sammanfattning

Syftet med denna studie är att ta reda på om icke-invasiva dynamiska parametrar kan förutsäga vätska lyhördhet hos patienter med spontanandning.

detaljerad beskrivning

Att veta när man ska ge vätska till patienten är mycket viktigt vid vätskebehandling. Det är det lämplig att administrera det till patienter vars hjärtminutvolym kommer att öka när vätskan är administreras (en patient med vätskekänslighet). Lämplig vätsketillförsel kan hemodynamiskt stabilisera patientens tillstånd och minska onödig vätska administrering och därigenom minska komplikationer som uppstår när vätskan är otillräcklig eller för mycket vätska administreras. De vanligaste dynamiska variablerna i klinisk praxis är pulstrycksvariation (PPV), slagvolymvariation (SVV) och systolisk tryckvariation som kan erhållas genom invasiv arteriell tubinsättning. Men på senare tid finns en icke-invasiv övervakningsmetod används inom allt fler områden, och i många fall är det nödvändigt att noggrant övervaka patientens hemodynamiska status utan att montera en arteriell kateter. Därför, om variabler som mäts med en icke-invasiv metod kan förutsäga vätskerespons på en tillförlitlig nivå, kommer det att vara till stor hjälp i klinisk praktik. Enligt tidigare studier kan dynamiska variabler relativt exakt förutsäga vätska reaktion endast hos patienter som genomgår mekanisk ventilation. Men på den faktiska kliniken, det är nödvändigt att utvärdera vätskereaktivitet även hos patienter som inte är under mekaniska övertrycksventilation. Noggrann vätskebehandling bör utföras under eller efter drift under ryggbedövning i uppvakningsrummet. Dessutom finns det fall där dynamiska variabler måste övervakas icke-invasivt hos patienter med spontanandning som gör det inte genomgå mekanisk ventilation ens på intensivvårdsavdelningar. Det är kliniskt meningsfullt att förutsäga vätskerespons hos patienter med spontanandning använda en sådan icke-invasiv metod för övervakning. Det finns dock begränsad information om hur man gör utvärdera vätskerespons hos dessa patientgrupper. Därför är syftet med denna studie är att utvärdera om vätskerespons kan förutsägas vid spontan andning patienter som använder icke-invasiva dynamiska variabler.

Övergripande status Har inte rekryterat ännu
Start datum 2021-03-05
Slutförelsedatum 2021-07-21
Primärt slutdatum 2021-06-11
Fas N/A
Studietyp Interventionell
Primärt resultat
Mäta Tidsram
ClearSight PPV före induktion, 20 minuter
Sekundärt resultat
Mäta Tidsram
ClearSight SVV before induction, 20 minutes
normal ventilation △IVC (inferior vena cava) diameter före induktion, 20 minuter
förstärkt ventilation △IVC (inferior vena cava) diameter före induktion, 20 minuter
normal ventilation △POP (pulsoximeterpletysmografi) före induktion, 20 minuter
förstärkt ventilation △POP (pulsoximeterpletysmografi) före induktion, 20 minuter
Inskrivning 30
Tillstånd
Intervention

Interventionstyp: Diagnostiskt test

Interventionens namn: Passiv benhöjning

Beskrivning: Lyft upp patientens nedre extremitet i 45 graders vinkel medan du ligger ner

Behörighet

Kriterier:

Inklusionskriterier: - för patienter som genomgår operation under verklig spinalbedövning vars beräknade blodvärde förlust under operation är måttlig till hög (t.ex. total knäprotes, total höft). artroplastik) - Patienter med en historia av cerebrovaskulär sjukdom - Patienter med en historia av 1 eller 2 kärlsjukdom - Vänster ventrikel ejektionsfraktion (LVEF) Patienter med 30 % eller mer och mindre än 55 % av dessa patienter - Patienter som behöver noggrann hemodynamisk övervakning under operation - ASA (American Society of Anesthesiology) klassificeringssystem för fysisk status I, II, III - inga svårigheter med passiv benhöjningsmanöver Exklusions kriterier: - Patienter som inte kan kommunicera - Patienter som inte kan eller har svårt med PLR (passiv benhöjning) manöver (patienter som orsakar smärta när man utför PLR på grund av trauma i nedre extremiteter, patienter med ryggradssjukdom som orsakar smärta under PLR, och patient som applicerar skena på grund av en fraktur i nedre extremiteten) - Patienter som inte kan fästa fingermanschetten på ClearSight-systemet till en av de fingrar på båda händerna. (Patienter som applicerar en skena på grund av en fraktur på båda de övre lemmar, etc.) - Patienter som inte kan utföra transthorax ultraljudsundersökning (multipelt trauma patienter med revbensfraktur etc.) - Patienter som har svårt att få blodtrycksvågformer genom ClearSight system på grund av dålig perifer vaskulär perfusion (okontrollerade diabetespatienter, patienter med perifer kärlsjukdom etc.) - Patienter med arytmi med måttlig eller högre risk såsom förmaksflimmer eller förmaksfladder - Hjärtsviktspatienter med mindre än 30 % av vänsterkammarnas ejektion fraktion (LVEF) på ekokardiografi eller patienter med måttlig till svår vänster ventrikulär väggmotorisk dysfunktion, eller patienter med hjärt-kärlsjukdom 3 kärlsjukdom - Andra patienter som inte är lämpliga att delta i studien enligt bedömningen av forskare

Kön:

Allt

Lägsta ålder:

19 år

Högsta ålder:

N/A

Friska volontärer:

Nej

Övergripande officiell
Efternamn Roll Anslutning
Jintae Kim, M.D Principal Investigator SNUH
Övergripande kontakt Kontaktinformation visas endast när studien rekryterar försökspersoner.
Plats
Anläggning: Kontakt: Seoul National University Hospital Youngwon Kim, M.D 82-2072-3283 [email protected]
Platsländer

Korea, Republic of

Verifieringsdatum

2021-02-01

Ansvarig part

Typ: Huvudutredare

Utredarens anslutning: Seouls nationella universitetssjukhus

Utredarens fullständiga namn: Jin-Tae Kim

Utredarens titel: Professor

Har utökad åtkomst Nej
Antal vapen 2
Arm Group

Märka: Fluid challenge responder

Typ: Experimental

Beskrivning: If the ratio of the stroke volume change after passive leg raising is the same or larger than 10%, the patient is assigned to RESPONDER group.

Märka: Vätskeutmaning som inte svarar

Typ: Experimentell

Beskrivning: Om förhållandet mellan slagvolymförändringen efter passiv benhöjning är mindre än 10 %, tilldelas patienten RESPONDER-gruppen.

Information om studiedesign

Tilldelning: Icke-randomiserad

Interventionsmodell: Parallellt uppdrag

Huvudsakliga syfte: pizza z oliwkami

Maskering: Singel (deltagare)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Kliniska prövningar på Vätskelyhördhet

Kliniska prövningar på Passiv benhöjning