This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym

Stimulation magnétique transcrânienne répétitive Dans le Traitement Des Troubles Obsessionnels Compulsifs

Sponsorzy

Główny sponsor: University Hospital, Grenoble

Źródło University Hospital, Grenoble
Krótkie podsumowanie

Oceń efektownie efektowne obrazowanie rezonansu magnetycznego (fMRI) pod kontrolą i zrobotyzowany neuronawigowany impuls theta theta przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) dolny obszar czołowy w opornym zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym (OCD) w ślepej próbie próbie, randomizowane, kontrolowane placebo, monocentryczne badanie.

szczegółowy opis

Badanie sprawdzające efektowną sterowaną fMRI i zrobotyzowanej neuronawigacji impuls theta przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) ukierunkowany na prawy dolny obszar czołowy w opornym zaburzeniu obsesyjno-kompulywnym (OCD) w podwójnie ślepej, randomizowanej, placebo, monocentryczne badanie. Badanie oceni interesującej strony Neuropsychologiczne, neuroobrazowe, zmienne elektrofizjologiczne odpowiedzialności przewidywania, oprócz informacji fizjopatologicznych. Rośnie zainteresowaniem metod leczenia opornego OCD, które nie są odpowiedź na leczenie, reprezentowane przez farmakoterapię z: terapia poznawczo-behawioralna. Powtarzalny TMS mężczyźni jonów nieinwazyjnych podejście do stymulacji, ale skuteczność, najlepszy cel mózgu, profil odpowiedzi parametry stylizacji na rzecz. W tym przypadku będzie następować następstwo, gdy odstępie miejsce (MS teta pękała) lub grupa leczenia pozorowanego placebo. TMS zostanie dodany do ich zespołu strategii strategii. Mózg cel, prawy dolny obszar pola, zaangażowane w mózgi sieci kontroliwy kontroli, Zapewniamy sposób w zapewnieniu pomocy paradygma fMRI dla każdego pacjenta. TMS będzie codziennie przez 2 kolejne tygodnie. Miary różnych odmian, neuropsychologicznych, zmienne elektropotasy również na początku badania jak na koniec kursu TMS i tydzień później. Inne oceny są na 3 i 6 miesięcy, aby ewolucja pogodowa.

Ogólny stan Rekrutacyjny
Data rozpoczęcia 2015-05-01
Data zakończenia 2021-05-01
Podstawowa data ukończenia 2019-11-01
Faza Nie dotyczy
Typ studiów Interwencyjne
Wynik podstawowy
Pomiar Ramy czasowe
Zmiana od początkowej wartości w skali Yale – Skala Browna Obsesyjnego i Kompulsywnego na początku badania i w dniu 21
Wynik drugorzędny
Pomiar Ramy czasowe
Score of Montgomery and Asberg Depression Rating Scale, as a Measure of effects on Mood (depression) At baseline, at day 21, day 90, day 180
Wynik Skali Oceny Młodej Manii, jako Miara wpływu na Nastrój (hipertymia) Wyjściowo, w dniu 21, dniu 90, dniu 180
Wynik w wielowymiarowej skali ocen stanów grasowych jako pomiar wpływu na reakcyjność emocjonalną Wyjściowo, w dniu 21, dniu 90, dniu 180
Liczba pacjentów ze skutkami ubocznymi jako miara bezpieczeństwa i tolerancji za każdą sesję przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, dzień 15, dzień 21, dzień 90, dzień 180
Dolna Aktywność Regionu Człowego (procent zmian zmian BOLD (oszacowania parametrów beta) na początku (dzień 0)
Anizotropia frakcyjna (FA), średnia i promieniowa dyfuzyjność (MD, RD), integralność sieci klub, w dniu 0 (punkt odniesienia)
Skala Yale - Brown Obsessive and Compulsion Scale po obowiązkach TMS jako ocena utrzymywania się o aktualnej winj dzień 90 i dzień 180 po dzień.
Pobudliwość Korowa wyjściowa - dzień 15 - dzień 21 - dzień 90 - dzień 180
Ocena impulsów za pomocą określonych skal Wyjściowo, w dniu 21, dniu 90, dniu 180
Ocena globalnego stanu stanugo na początku, dzień 15, dzień 21, dzień 90, dzień 180
Rodzaj działań, parestez, inne jako miar bezpieczeństwa i tolerancji za każdą sesję przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, dzień 15, dzień 21, dzień 90, dzień 180
Rekrutacja 56
Stan: schorzenie
Interwencja

Rodzaj interwencji: Device

Nazwa interwencji: Active Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation

Opis: modulation of the electrical activity of the right inferior frontal gyrus cortex in order to reduce Obsessive Compulsive Disorders symptoms by Active Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) targeting the right frontal inferior gyrus, 2 sessions per day, each session 5min30 day, during 10 consecutive days, using theta burst stimulation and using a TMS neuronavigated robot

Etykieta grupy ramion: active Transcranial Magnetic Stimulation

Rodzaj interwencji: Urządzenie

Nazwa interwencji: Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna z powtarzalną przezczaszkową stylizacją placebo

Opis: Pozorne rTMS dostarczane za pomocą niewykonanych procedur będzie magnetyczną, wykonaną na pierwszej stronie internetowej cewki czołowej, 2 sesji, każda sesji 5 minut, 30 dni, przez robota z neuronawigiem TMS. Subiektywne odczucie, zostanie wypracowane.

Etykieta grupy ramion: Placebo

Kwalifikowalność

Kryteria:

Kryteria Węchowna: - Ochotnicze osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD) zgodnie z Podręcznik diagnostyczno-statystyczny zaburzeń psychicznych (DSM IV-TR) kryteria i zwalidowane przez klinicystyczne techniki, takie jak SCID Wywiad kliniczny dla DSM IV lub MINI (Mini-International Neuropsychiatric Interview) - z towarzyszącymi tikami lub bez (zespół Gillesa de la Tourette'a) - Wiek > 18 lat - wynik Y-BOCS > 20 i wynik CGI ≥ 4 - nowe oporności na standardowe leczenie – gdzie oporność na leczenie jest dostępne przez Odpowiedź częściowa, ale niewystarczająca (wynik Globalnej Oceny Funkcjonowania Wynik GAF < 60 i/lub Plastycznie Yale Browna Skala obsesji i przymusu < 35%) lub brak Na odpowiedzie dobrze przeprowadzone leczenie, w tym: - farmakoterapia : optymalna dawka tolerowana i odpowiedni czas trwania (> 12 tygodni) w cokolanie 2 inhibitory wychwytu zwrotnego zwrotnego serotoniny (wybiórcze wychwytu wychwytu zwrotnego serotoniny, selektywność, klomipramina) i jedna strategia augmentacyjna (w lekach przeciwpsychotycznych - takie jak risperidon lub olanzapina lub arypiprazol - lub lit lub buspiron); - psychoterapia (minimum 6 miesięcy terapii poznawczo-behawioralnej) Kryteria warsztatu: - inne rozpoznawane tiki niż OCD (tolerujące tiki i depresja) - współistniejąca diagnoza schizofrenii/zaburzenia psychotycznego, choroby afektywnej dwubiegunowej, substancji nadużycie lub uzależnienie - stan konta projektowego zestawienia funkcji obliczeniowej mózgu i wpływu na strukturę, takie: choroba Parkinsona, otępienie, stwardnienie rozsiane, HIV (ludzki wirus niedoboru odporności) infekcja, toczeń itp. - Kryteria wykluczenia obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (implanty ferromagnetyczne itp.) - wspólne kryteria wykluczenia TMS (stan neurologiczny ze zwiększonym ryzykiem drgawki, rozruszniki serca, wszczepione grupy leków, linie wewnątrzsercowe lub ostre, niestabilna choroba serca, implanty wewnątrzczaszkowe (np. implanty ślimakowe, elektrody, klipsy do tętniaków, korzyści z metalowymi przedmiotami...) lub jakiś inny w zbiorze lub jej stronie, wykluczenia ust, których nie można umieścić, wykluczone - Bieżące miksowanie - leczenie chirurgiczne / karmiące dotknięciem - wizualny lub słuchowy dźwięk

Płeć:

Wszystko

Minimalny wiek:

18 lat

Maksymalny wiek:

Nie dotyczy

Zdrowi wolontariusze:

Nie

Ogólnie urzędnik
Nazwisko Rola Przynależność
Mircea POLOSAN, Professor Principal Investigator Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France
Ogólny kontakt Informacje kontaktowe są wyświetlane tylko wtedy, gdy badanie rekrutuje uczestników.
Lokalizacja
Obiekt: Status: Kontakt: CHU de Grenoble - Pavillon Dominique Villars POLOSAN Mircea, Professor [email protected]
Kraje lokalizacji

France

Data weryfikacji

2020-05-01

Odpowiedzialna impreza

Rodzaj: Sponsor

Słowa kluczowe
Ma rozszerzony dostęp Nie
Liczba ramion 2
Grupa Arm

Etykieta: active Transcranial Magnetic Stimulation

Rodzaj: Active Comparator

Opis: Active Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) targeting the right frontal inferior gyrus, 2 sessions per day, each session 5min30 day, during 10 consecutive days, Using theta burst stimulation and using Transcranial Magnetic Stimulation navigator and robot

Etykieta: Placebo

Rodzaj: Porównywarka placebo

Opis: Komparator placebo, z nieaktywną cewką magnetyczną, ukierunkowany na kierunek kierun- ki w kierunku czołowy, 2 sesje jed- nak, każda sesja 5 min 30 dni, przez 10 dni, przy każdym kontakcie, impulsów i miejsc nawigowania i robotów przez stymulację magnetyczną

Akronim MAGTOC
Badanie informacji o projekcie

Przydział: Randomizowane

Model interwencji: Przypisanie . równoległe

Podstawowy cel: leczenie

Maskowanie: Czteroosobowy (uczestnik, opiekun, naukowiec, oceniający wyniki)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News