This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Transkraniaalinen tasavirran stimulaatio parantaa harjoittelun tehokkuutta kroonisessa aivohalvauksen afasiassa

Transkraniaalinen tasavirran stimulaatio parantaa harjoittelun tehokkuutta kroonisessa aivohalvauksen afasiassa

Sponsorit

Johtava sponsori: University Medicine Greifswald

Lähde University Medicine Greifswald
Lyhyt yhteenveto

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko intensiivinen puhekieliterapia (SLT) yhdistettynä anodiseen transkraniaaliseen tasavirran stimulaatioon (tDCS) johtaa parempaan kommunikaatiokykyä kuin SLT yhdistettynä plasebo-stimulaatioon (käyttäen vale-tDCS: ää).

Yksityiskohtainen kuvaus

Intensiivinen puhekieliterapia (SLT) voi edistää toipumista kroonisesta aivohalvauksesta afasia, mutta vaikutuskoot ovat kohtalaisia. Tämä korostaa pakollista tarvetta tutkia lisäaineita strategioita, kuten transkraniaalista tasavirran stimulaatiota (tDCS), koulutuksen parantamiseksi tehokkuutta. Äskettäin tutkijat toimittivat todisteita satunnaistetusta yhden keskuksen kontrolloitu tutkimus (RCT), joka viittaa siihen, että vasemman primaarisen motorisen kuoren (M1) anodal-tDCS parantaa nimeämis- ja kommunikointikykyä kroonisen aivohalvauksen jälkeisen afasian yhteydessä keskikokoiset tai suuret tehosteet. Kuitenkin ennen integrointia kliiniseen rutiiniin a monikeskuksinen RCT, jolla on riittävä teho, kesto ja jokapäiväiseen elämään liittyvät tulokset vaaditaan, mikä on tämän tutkimuksen tavoite. Kokeilun päätyttyä työpaja asianomaiset sidosryhmät varmistavat siirtymisen parhaiden käytäntöjen suuntaviivoihin.

Yleinen tila Rekrytointi
Aloituspäivämäärä 2019-12-06
Valmistumispäivä 2023-03-31
Ensisijainen valmistumispäivä 2022-10-01
Vaihe N/A
Tutkimuksen tyyppi Interventiivinen
Ensisijainen tulos
Mitata Aikaikkuna
Kommunikaatiokyvyn muutos Amsterdamin Nijmegenin päivittäisen kielitestin mukaan Ennen 3 viikon hoitojaksoa; heti kolmen viikon hoitojakson jälkeen; 6 ja 12 kuukauden seuranta
Toissijainen tulos
Mitata Aikaikkuna
Change in naming ability, as assessed based on personally relevant trained and untrained items, consistent with previous work (see description) Before the 3-week treatment period; immediately after the 3-week treatment period; 6- and 12-month follow ups
Muutos (ei-suullisessa) viestinnässä skenaarion testin mukaan Ennen 3 viikon hoitojaksoa; 6 kuukauden seuranta
Muutos (ei-suullisessa) viestinnässä, kommunikaatiotehokkuusindeksin perusteella Ennen 3 viikon hoitojaksoa; heti kolmen viikon hoitojakson jälkeen; 6 ja 12 kuukauden seuranta
Muutos huomio- ja toimeenpanotoiminnoissa Go/NoGo ja Alertness from Test of Attentional Performance -arvioiden perusteella Ennen 3 viikon hoitojaksoa; 6 kuukauden seuranta
Muutos ei-verbaalisessa episodimuistissa Bentonin visuaalisen retentiotestin kuvantunnistustehtävän perusteella Ennen 3 viikon hoitojaksoa; 6 kuukauden seuranta
Mielialan muutos 10 kohdan aivohalvauksen masennuskysymyksen saksankielisen version mukaan Ennen 3 viikon hoitojaksoa; heti kolmen viikon hoitojakson jälkeen; 6 ja 12 kuukauden seuranta
Muutos terveyteen liittyvässä elämänlaadussa aivohalvauksen ja afasian elämänlaatuasteikon mukaan Ennen 3 viikon hoitojaksoa; heti kolmen viikon hoitojakson jälkeen; 6 ja 12 kuukauden seuranta
Muutos terveyteen liittyvässä elämänlaadussa EuroQolin terveyteen liittyvän elämänlaadun kyselylomakkeen arvioimana Ennen 3 viikon hoitojaksoa; heti kolmen viikon hoitojakson jälkeen; 6 ja 12 kuukauden seuranta
Muutos suorissa ja epäsuorissa kustannuksissa 12 kuukauden tutkimusjakson aikana, itse arvioidun potilaan resurssien kulutuskyselyn perusteella Ennen 3 viikon hoitojaksoa; 6 ja 12 kuukauden seuranta
Muutos suorissa ja epäsuorissa kustannuksissa 12 kuukauden tutkimusjakson aikana, laadun mukaan mukautettujen elinvuosien perusteella Ennen 3 viikon hoitojaksoa; 6 ja 12 kuukauden seuranta
Muutos perheenjäsenten tai ystävien maksamattomassa tuessa epävirallisten hoitajien taakan arvioimana Ennen 3 viikon hoitojaksoa; heti kolmen viikon hoitojakson jälkeen; 6 ja 12 kuukauden seuranta
Ilmoittautuminen 130
Kunto
Interventio

Interventiotyyppi: Muut

Intervention nimi: Anodaalinen transkraniaalinen tasavirran stimulaatio (tDCS) yhdistettynä puhekieliterapiaan (SLT, mukaan lukien nimeämishoito ja kommunikaatio-pragmaattinen hoito)

Kuvaus: Kaksi päivittäistä intensiivisen SLT -istuntoa yhdistettynä vasemman primaarisen motorisen kuoren (M1) tDCS: ään

Tukikelpoisuus

Kriteeri:

Sisällyttämiskriteerit: -vasemman pallonpuoliskon aivokuori tai subkortikaalinen aivohalvaus, jossa esiintyy ensimmäistä kertaa afasiaoireita - vähintään 6 kuukautta aivohalvauksen alkamisen jälkeen; - afasia, Aachenin afasia -testin (AAT) perusteella; -13 kohtalaista tai vaikeaa sanan löytämisvaikeutta (enintään 70% oikeista kohdista a atk -nimitoiminto lähtötilanteessa); - vähintään 1 oikea reaktio AAT -aliasteikon Token Testin ensimmäisessä osassa (varmistetaan ymmärryksen perustaidot); - vähintään 1 piste AAT -osa -asteikon spontaanin puheen kommunikaatiotehtävästä (viestinnän perustaitojen varmistaminen); - saksa ensimmäisenä kielenä; - ehjä vasemman pallonpuoliskon "käden nuppi" ilman oikeanpuoleisia eturauhasen vaurioita tDCS -elektrodit, kuten magneettikuvaus tai tietokonetomografia vahvistavat skannaa. Poissulkemisperusteet: - vasta -aiheet tDCS: lle (esim. sydämentahdistin, kouristushistoria, istutettu metalli pään sisällä); - useampi kuin yksi kliinisesti ilmeinen aivohalvaus, johon liittyy afasiaoireita; - muut vakavat neurologiset sairaudet (esim. aivokasvain ja subduraalinen hematooma); - epilepsia, johon liittyy kouristuksia viimeisten 12 kuukauden aikana ennen tutkimuksen aloittamista ja/tai ottamista rauhoittavat epilepsialääkkeet (barbituraatit ja bentsodiatsepiinit), - vakava alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö - nykyinen vakava masennus; - nykyinen psykoosi tai muu asiaan liittyvä psykiatrinen tila; - erittäin vakava puheen apraksia, kuten hierarkkiset sanaluettelot paljastavat; -vakavat ei-verbaaliset kognitiiviset puutteet, kuten Corsi Block-Tapping -tehtävä osoittaa; - vakavat hallitsemattomat lääketieteelliset ongelmat; - vakavasti heikentynyt näkö tai kuulo, joka estää potilaita harjoittamasta intensiivistä SLT; - muutokset keskushermostoon vaikuttavissa lääkkeissä kahden viikon kuluessa ennen tutkimuksen sisällyttämistä.

Sukupuoli:

Kaikki

Vähimmäisikä:

18 vuotta

Enimmäisikä:

70 vuotta

Terveet vapaaehtoiset:

Ei

Kaiken virallinen
Sukunimi Rooli Kuuluminen
Agnes Floeel, Prof. Principal Investigator University Medicine Greifswald
Yleinen yhteyshenkilö

Sukunimi: Agnes Floeel, Prof.

Puhelin: +49 3834 86 6815

Sähköposti: [email protected]

Sijainti
Laitos: Tila: Ottaa yhteyttä:
Aphasiestation RWTH Aachen | Aachen, 52074, Germany Recruiting Beate Schumann 0241/8088556 [email protected]
Kliniken Schmieder Allensbach | Allensbach, 78476, Germany Recruiting Berthold Gröne 07533/8081456 [email protected]
Schön Klinik Bad Aibling Harthausen | Bad Aibling, 83209, Germany Recruiting Gudrun Klingenberg, Dr. 08061/9031581 [email protected]
Wicker Klinik Bad Homburg | Bad Homburg, 61348, Germany Recruiting Carla Berghoff, Dr. 06172/103160 [email protected]
Moritz Kliniken Bad Klosterlausnitz | Bad Klosterlausnitz, 07639, Germany Recruiting Anke Oertel 036601/ 49521 [email protected]
Median Klinik Bad Sülze | Bad Sülze, 18334, Germany Recruiting Daniela Fürst 038229/72530 [email protected]
ZAR Berlin | Berlin, 10115, Germany Recruiting Anke Nicklas 030/285184555 [email protected]
Kliniken Schmieder Gailingen | Gailingen, 78262, Germany Recruiting Berthold Gröne 07533/8081456 [email protected]
University medicine Greifswald, department of Neurology | Greifswald, 17475, Germany Recruiting Agnes Floeel, Prof +49 (03834) 86 6815 [email protected]
BDH-Klinik Greifswald gGmbH | Greifswald, 17491, Germany Recruiting Thomas Platz, Prof. Dr. 03834/871201 [email protected]
Klinikum Christophsbad Göppingen | Göppingen, 73035, Germany Recruiting Angelika Kartmann 07161/6019650 [email protected]
Kliniken Schmieder Heidelberg | Heidelberg, 69117, Germany Recruiting Desirée Kämpfer 06221/6540390 [email protected]
Hospital zum Heiligen Geist Kempen | Kempen, 47906, Germany Recruiting Nathalie Stute 02512/1421311 [email protected]
Tagesklinik MPI Leipzig | Leipzig, 04103, Germany Recruiting Frank Regenbrecht 0341/9724980 [email protected]
Logo Zentrum Lindlar | Lindlar, 51789, Germany Recruiting Tina Keck 02266/9060 [email protected]
TheraVent aktiv Marbach | Marbach, 71672, Germany Recruiting Katrin Baumann 07144/160960 [email protected]
St. Mauritius Therapieklinik | Meerbusch, 40670, Germany Recruiting Stefanie Brühl, PD Dr. 02159/6795216 [email protected]
Aphasie-Zentrum Vechta gGmbH | Vechta, 49377, Germany Recruiting Stephan Benhamza 04447/970134
Sijainti Maat

Germany

Vahvistuspäivä

2021-10-01

Vastuullinen osapuoli

Tyyppi: Sponsori

Avainsanat
On laajentanut käyttöoikeuksia Ei
Aseiden lukumäärä 2
Arm-ryhmä

Tarra: Experimental group

Tyyppi: Experimental

Kuvaus: Anodal transcranial direct current stimulation (tDCS) combined with speech-language therapy (SLT, including naming therapy and communicative-pragmatic therapy)

Tarra: Kontrolliryhmä

Tyyppi: Shamin vertailija

Kuvaus: Lumelääke (käyttäen sham-tDCS: ää) yhdistettynä SLT: hen

Tutkimuksen suunnittelutiedot

Jakaminen: Satunnaistettu

Interventiomalli: Rinnakkaistehtävä

Interventiomallin kuvaus: Kaksi päivittäistä intensiivisen puhekieliterapian istuntoa yhdistettynä vasemman primaarisen motorisen kuoren transkraniaaliseen tasavirran stimulaatioon (M1)

Päätarkoitus: Hoito

Naamiointi: Single (tutkija)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News