StandUPTV: Redusering av stillesittende skjermtid hos voksne

StandUPTV: Redusering av stillesittende skjermtid hos voksne

Sponsorer

Hovedsponsor: Arizona State University

Samarbeider: California Polytechnic State University-San Luis Obispo

Kilde Arizona State University
Kort oppsummering

Målet med denne studien er å utvikle en optimalisert intervensjon for å redusere stillesittende fritid skjermtid (SST) hos middelaldrende voksne med overvekt eller fedme. Etterforskere vil bruke flerfase-optimaliseringsrammeverket (MOST) for å gjennomføre en svært effektiv fullfaktor eksperimentell studie for samtidig å teste hovedeffektene for hver av de tre intervensjonene komponenter (LOCKOUT, TEXT, EARN) og deres interaksjoner (f.eks. TEXT + EARN; LOCKOUT + EARN + TEXT) over 16 uker.

Detaljert beskrivelse

Primært mål: Å identifisere hvilken komponent (er) fra tre komponenter som vurderes for inkludering i StandUPTV reduserer SST med> 60 min per dag per dag på 16 uker. De tre komponenter testet vil være: (a) LOCKOUT (nei vs. ja); (b) TEKST (nei vs. ja); og (c) TJENDE (nr mot ja). Etterforskerne vil bruke en svært effektiv eksperimentell strategi for å oppdage effekter av individuelle komponenter samt alle to- og treveis interaksjoner. Det sekundære målet med denne studien er å undersøke hvordan reduksjoner i SST fortrenger tiden til andre aktiv oppførsel, dvs. fysisk intensitet (LPA), moderat til kraftig fysisk aktivitet (MVPA) og aktivitetstype (f.eks. husarbeid, turgåing, treningsadferd). Etterforskerne vil bruke både enhetsbaserte (activPAL3c) og selvrapporterende (ACT24) tiltak for å forstå om SST-forskyvning kan øke aktiv atferd, spesielt MVPA.

Samlet status Rekruttering
Startdato 2021-05-24
Fullføringsdato 2023-05-01
Primær sluttdato 2023-05-01
Fase Ikke relevant
Studietype Intervensjonell
Primært utfall
Måle Tidsramme
Endringer i stillesittende skjermtid Baseline til 16 uker
Sekundært utfall
Måle Tidsramme
Changes in moderate to vigorous physical activity Baseline, 8 weeks, 16 weeks
Endringer i tid brukt Baseline, 8 uker, 16 uker
Endringer i brukt tid Baseline, 8 uker, 16 uker
Endringer i tiden som trengs Baseline, 8 uker, 16 uker
Registrering 240
Tilstand
Innblanding

Intervensjonstype: Behavioral

Intervensjonsnavn: Device-based feedback, self-monitoring, and education: CORE

Beskrivelse: Participants will receive a "core" intervention which will include a basic version of the StandUPTV app on an android tablet and a Fitbit to use throughout the 16-week intervention.t. SST feedback will be provided within the smartphone application. Self-monitoring will provide passive and objective feedback regarding SST behaviors. StandUPTV will also contain basic education including information on the risks of SST and tips for reducing SST. As part of this education, all participants will be provided a behavioral target of reducing their SST by 50% from their baseline. This target will be customized for the participant within StandUPTV based on a baseline week of observation.

Intervensjonstype: Atferdsmessig

Intervensjonsnavn: Stillesittende skjermtidssperring: LOCKOUT

Beskrivelse: Stillesittende skjermtidssperring: LOCKOUT Stillesittende skjermtidssperring: LOCKOUT Etterforskerne vil håndheve en reduksjon i SST på 50% per uke, basert på en ukes observasjonsperiode. Hvis SST når den foreskrevne terskelen, vil etterforskerne bruke begrensningsfunksjonen til å begrense skjermtiden til slutten av uken (mandag-søndag); på dette tidspunktet vil 50% basislinjetildeling bli gjeninnført i ytterligere en uke. Deltakerne vil bli bedt om å planlegge skjermtiden og gi beskjedne kvoter for å overskride skjermtiden i en gitt uke.

Intervensjonstype: Atferdsmessig

Intervensjonsnavn: Kontekstbaserte beskjeder: TEKST

Beskrivelse: TEKST-komponenten bruker appbaserte ledetekster (dvs. ledetekster generert gjennom StandUPTV, ikke tekstmeldingsbaserte) som vil gi enkelt adaptivt innhold. Innholdet i instruksjonene vil være lærerikt (dvs. basert på risiko for stillesittende skjermtid) og motivasjon (dvs. råd om å redusere stillesittende skjermtid).

Intervensjonstype: Atferdsmessig

Intervensjonsnavn: Tjen stillesittende skjermtid gjennom moderat-kraftig fysisk aktivitet: Tjen

Beskrivelse: Tjen stillesittende skjermtid gjennom moderat-kraftig fysisk aktivitet: EARN Deltakere som er tildelt EARN-komponenten vil tjene SST ved å delta i en> 5 min kontinuerlig treningsperiode (som definert av Fitbit-minutter> 4 metabolske ekvivalenter). De vil tjene SST i et forhold på 3: 1 opp til de når sitt grunnnivå på MVPA (5 minutter med trening tjener 15 minutter med SST). De vil motta atferdsstrategier for å redusere skjermtid i appen (f.eks. Selveffektivitet, barrierer, trene trygt) og et planleggingsverktøy for planlegging av MVPA.

Kvalifisering

Kriterier:

Inklusjonskriterier: - 23-64,90 år - BMI ≥25 kg / m2 - 3+ t / dag av SST - Utilstrekkelig aktiv - Eier en Apple- eller Android-smarttelefon / nettbrett - Tilgang til internett hjemme eller ubegrenset dataplan - Villig til å laste ned StandUPTV - Kunne lese / forstå engelsk - Villig til å bli randomisert Eksklusjonskriterier: - Nåværende røyker (mer enn en gang per uke) - Større livshendelse (f.eks. Flytte ut av studieområdet, gravid) - MVPA kontraindisert - Yrke krever mediebruk eller store mengder fysisk aktivitet - Narkotikamisbruk, alvorlig sykdom og / eller psykisk lidelse

Kjønn:

Alle

Minimumsalder:

23 år

Maksimal alder:

64 år

Sunne frivillige:

Godtar sunne frivillige

Samlet offisiell
Generell kontakt

Etternavn: Matthew P Buman, PhD

Telefon: (602)496-8617

E-post: [email protected]

plassering
Anlegget: Status: Kontakt:
Arizona State University | Tempe, Arizona, 85281, United States Recruiting Matthew P Buman, PhD 602-827-2289 [email protected]
California Polytechnic University San Luis Obispo | San Luis Obispo, California, 93407, United States Recruiting Sarah Keadle, PhD 805-756-1785 [email protected]
Sted Land

United States

Bekreftelsesdato

2021-06-01

Ansvarlig fest

Type: Sponsor

Nøkkelord
Har utvidet tilgang Nei
Antall våpen 8
Arm Group

Merkelapp: CORE

Type: Experimental

Beskrivelse: Participants will receive a "core" intervention which will include a basic version of the StandUPTV app and a Fitbit watch to use throughout the 16-week intervention.The Fitbit will provide device-based behavioral feedback through the StandUPTV self-monitoring component. SST feedback will be Self-monitoring will provide passive and objective feedback regarding SST behaviors and MVPA drawn from Fitbit and SCREENTIME sources. StandUPTV will also contain basic education including information on the risks of SST and tips for reducing SST. As part of this education, all participants will be provided a behavioral target of reducing their SST by 50% from their baseline. This target will be customized for the participant within StandUPTV based on a baseline week of observation.

Merkelapp: CORE + tekst

Type: Eksperimentell

Beskrivelse: CORE-komponenter + TEXT-komponenten bruker appbaserte ledetekster (dvs. ledetekster generert gjennom StandUPTV-appen) som gir enkelt adaptivt innhold basert på lengden på siste SST-kamp og tid på dagen. Disse instruksjonene vil spesifikt målrette resultatforventningene rundt SST og MVPA.

Merkelapp: CORE + Lockout

Type: Eksperimentell

Beskrivelse: CORE-komponenter + Lockout-komponent vil håndheve en 50% reduksjon i SST per uke, basert på en grunnleggende uke med observasjon. Hvis SST når den foreskrevne terskelen, vil etterforskerne bruke grensene fra StandUPTV-appen for å begrense skjermtiden til slutten av uken (mandag-søndag); på dette tidspunktet vil 50% basislinjetildeling bli gjeninnført i ytterligere en uke. Deltakerne vil få et planleggingsverktøy for å planlegge SST hver dag for å nå sitt over 50% reduksjonsmål.

Merkelapp: CORE + Tjen

Type: Aktiv komparator

Beskrivelse: CORE-komponenter + etterforskerne vil håndheve en reduksjon i SST på 50% per uke, basert på en grunnleggende uke med observasjon. Hvis SST når den foreskrevne terskelen, vil etterforskerne bruke grensene fra StandUPTV-appen for å begrense skjermtiden til slutten av uken (mandag-søndag); på dette tidspunktet vil 50% basislinjetildeling bli gjeninnført i ytterligere en uke. Deltakerne vil få et planleggingsverktøy for å planlegge SST på en daglig basis for å nå sitt over 50% reduksjonsmål.

Merkelapp: KJERNE + Tekst + Tjen

Type: Aktiv komparator

Beskrivelse: Intervensjonskomponenter vil bli levert som beskrevet under enklere faktiske forhold. Appen viser fremgang mot SST-mål, eller hvis målet overskrides. Kan tjene ekstra SST gjennom trening basert på forholdet 3: 1, enkelt adaptivt innhold (etter SST-kamp, ​​tid på dagen). Lockout-komponenten vil håndheve en 50% reduksjon i SST per uke, basert på en ukes observasjonsperiode.

Merkelapp: CORE + Text + Lockout

Type: Aktiv komparator

Beskrivelse: Intervensjonskomponenter vil bli levert som beskrevet under enklere faktiske forhold, og ... Hvis den overskrides, vil begrensningsfunksjonen begrense skjermtiden til slutten av uken (mandag-søndag), så den kan ikke overskride grensen. Enkelt adaptivt innhold (etter SST-kamp, ​​tid på dagen).

Merkelapp: CORE + Tjen + Lockout

Type: Aktiv komparator

Beskrivelse: Intervensjonskomponenter vil bli levert som beskrevet under enklere faktiske forhold, og ... Hvis den overskrides, vil begrensningsfunksjonen begrense skjermtiden til slutten av uken (mandag-søndag), så den kan ikke overskride grensen. Kan tjene ekstra SST gjennom trening basert på forholdet 3: 1.

Merkelapp: CORE + Tjen + Lockout + Tekst

Type: Aktiv komparator

Beskrivelse: Intervensjonskomponenter vil bli levert som beskrevet under enklere faktiske forhold, og ... Hvis den overskrides, vil begrensningsfunksjonen begrense skjermtiden til slutten av uken (mandag-søndag), så den kan ikke overskride grensen. Kan tjene ekstra SST gjennom trening basert på forholdet 3: 1). Enkelt adaptivt innhold (etter SST-kamp, ​​tid på dagen).

Forkortelse StandUPTV
Informasjon om studiedesign

Tildeling: Tilfeldig

Intervensjonsmodell: Faktorisk oppgave

Intervensjonsmodell Beskrivelse: Etterforskere vil bruke rammeverket for flerfaseoptimalisering (MOST) for å gjennomføre en svært effektiv eksperimentell fullstendig eksperimentell studie for samtidig å teste hovedeffektene for hver av de tre intervensjonskomponentene (LOCKOUT, TEXT, EARN) og deres interaksjoner (f.eks. TEXT + EARN; LOCKOUT + TJENDE + TEKST) over 16 uker.

Hovedformål: Forebygging

Maskering: Singel (utfallssessor)

Maskeringsbeskrivelse: Resultatvurderer vil ikke ha tilgang til studiearmoppgave, og deltakere vil bli oppfordret til å ikke røpe oppgaven med studiearmen under evalueringene.

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News