Behandling av aggressiv prostatacancer i verkliga livet: Initiering, schema och hantering av Triptorelin-behandling.

Behandling av aggressiv prostatacancer i verkliga livet: Initiering, schema och hantering av Triptorelin-behandling.

Sponsorer

Ledande sponsor: Ipsen

Källa Ipsen
Kort sammanfattning

Syftet med protokollet är att beskriva andelen patienter som behandlas kontinuerligt med triptorelin under 12 månader efter behandlingsstart.

Övergripande status Ännu inte rekryterat
Start datum 30 oktober 2020
Slutförelsedatum 31 oktober 2022
Primärt slutdatum 31 oktober 2022
Studietyp Observational
Primärt resultat
Mäta Tidsram
Andelen patienter som behandlats kontinuerligt med triptorelin under 12 månader 12 månader
Sekundärt resultat
Mäta Tidsram
Planerad total varaktighet för triptorelinbehandling Baslinje, 6 månader, 12 månader
Primära skäl för val av planerad total triptorelinbehandlingstid baslinje, 6 månader, 12 månader
Parametrar som påverkar den planerade totala varaktigheten av triptorelinbehandling Baslinje
Parametrar som påverkar modifieringen av den planerade totala varaktigheten av triptorelinbehandling 12 månader
Beredning av formulering och administrering av triptorelin baslinje, 6 och 12 månader
Beskrivning av anledningarna till val av formulering och administreringsväg för triptorelin föreskriven baslinje
Parametrar som påverkar valet av formulering och administreringsväg för föreskriven triptorelin baslinje
Beskrivning och förändring vid varje uppföljningsbesök från baslinjen baslinje, 6 månader, 12 månader
Inskrivning 786
Tillstånd
Behörighet

Testmetod: Sannolikhetsprov

Kriterier:

Inklusionskriterier:

- Minst 18 år gammal

- Histologiskt bekräftad prostatacancer

- Triptorelin ska initieras i den märkta indikationen under en planerad total varaktighet på minst 12 månader; beslutet att starta triptorelin fattades frivilligt av läkare som en del av rutinmässig medicinsk praxis innan den inkluderades i studien

- Förmåga att förstå och fylla i frågeformuläret,

Exklusions kriterier:

- Har tidigare fått en hormonbehandling under de senaste 6 månaderna före inkludering,

- Deltar samtidigt i en klinisk prövning.

Kön: Allt

Lägsta ålder: 18 år

Högsta ålder: Ej tillämpligt

Övergripande officiell
Efternamn Roll Anslutning
Ipsen Medical Director Study Director Ipsen
Övergripande kontakt

Efternamn: Ipsen Recruitment Enquiries

Telefon: see email

E-post: [email protected]

Verifieringsdatum

September 2020

Ansvarig part

Typ: Sponsor

Har utökad åtkomst Nej
Villkorssökning
Akronym TALISMAN
Information om studiedesign

Observationsmodell: Kohort

Tidsperspektiv: Blivande

Källa: ClinicalTrials.gov