This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Jämförelse av standardopioidrecept kontra recept guidad av farmakogenetisk analys hos patienter med icke-cancerös kronisk smärta.

Jämförelse av standardopioidrecept kontra recept guidad av farmakogenetisk analys hos patienter med icke-cancerös kronisk smärta.

Sponsorer

Ledande sponsor: Centre Hospitalier Universitaire de Nīmes

Källa Centre Hospitalier Universitaire de Nīmes
Kort sammanfattning

Utredarna antar att receptet på opioidstyrs av patientens farmakogenetiska egenskaper profilen kommer att minska opioidrelaterade biverkningar med 50 % och förbättra medicineringen efterlevnad.

Övergripande status Har inte rekryterat ännu
Start datum 2021-07-01
Slutförelsedatum 2023-12-01
Primärt slutdatum 2023-12-01
Fas N/A
Studietyp Interventionell
Primärt resultat
Mäta Tidsram
Compare presence/absence undesirable events associated to opioid between groups from predefined list Month 1
Jämför närvaro/frånvaro oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper från fördefinierad lista Månad 2
Jämför närvaro/frånvaro oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper från fördefinierad lista Månad 3
Jämför närvaro/frånvaro oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper Månad 1
Jämför närvaro/frånvaro oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper Månad 2
Jämför närvaro/frånvaro oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper Månad 3
Sekundärt resultat
Mäta Tidsram
Number of undesirable events associated to opioid between groups Month 1
Antal oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper Månad 2
Antal oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper Månad 3
Antal oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper Månad 1
Antal oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper Månad 2
Antal oönskade händelser associerade med opioid mellan grupper Månad 3
Jämför klinisk terapeutisk effekt mellan grupper Månad 1
Jämför klinisk terapeutisk effekt mellan grupper Månad 2
Jämför klinisk terapeutisk effekt mellan grupper Månad 3
Jämför patientrapporterad smärta mellan grupper Dag 0
Jämför patientrapporterad smärta mellan grupper Vecka 2
Jämför patientrapporterad smärta mellan grupper Månad 1
Jämför patientrapporterad smärta mellan grupper Månad 2
Jämför patientrapporterad smärta mellan grupper Månad 3
Jämför neuropatisk smärta mellan grupper Dag 0
Jämför neuropatisk smärta mellan grupper Månad 1
Jämför neuropatisk smärta mellan grupper Månad 2
Jämför neuropatisk smärta mellan grupper Månad 3
Jämför nytta/risk-förhållandet för behandling mellan grupper Månad 1
Jämför nytta/risk-förhållandet för behandling mellan grupper Månad 2
Jämför nytta/risk-förhållandet för behandling mellan grupper Månad 3
Jämför livskvalitet mellan patienter i varje grupp Dag 0
Jämför livskvalitet mellan patienter i varje grupp Månad 3
Jämför läkemedelsefterlevnad mellan grupper Månad 1
Jämför läkemedelsefterlevnad mellan grupper Månad 2
Jämför läkemedelsefterlevnad mellan grupper Månad 3
Kvalitiv jämförelse av läkemedelsefterlevnad mellan grupper Månad 1
Kvalitiv jämförelse av läkemedelsefterlevnad mellan grupper Månad 2
Kvalitiv jämförelse av läkemedelsefterlevnad mellan grupper Månad 3
Serumkoncentration av tramadol, kodein eller oxikodon och deras metaboliter genom vätskekromatografi-tandem masspektrometri (LC-MS-MS) Dag 0
Jämför observerat läkemedelsmissbruk mellan grupper Månad 1
Jämför observerat läkemedelsmissbruk mellan grupper Månad 2
Jämför observerat läkemedelsmissbruk mellan grupper Månad 3
Korrelation mellan förutsagd fenotyp och observerade metaboliska förhållanden Månad 1
Korrelation mellan förutsagd fenotyp och observerade metaboliska förhållanden Månad 2
Korrelation mellan förutsagd fenotyp och observerade metaboliska förhållanden Månad 3
Metabolisk profil hos patienter Månad 1
Metabolisk profil hos patienter Månad 2
Metabolisk profil hos patienter Månad 3
Korrelation mellan saliv och plasmakoncentration av opioider Månad 1
Korrelation mellan saliv och plasmakoncentration av opioider Månad 2
Korrelation mellan saliv och plasmakoncentration av opioider Månad 3
Inskrivning 80
Tillstånd
Intervention

Interventionstyp: Other

Interventionens namn: Pharmacogenetic analysis allowing personalized opioid prescription

Beskrivning: Genotypic of patient to determine optimal opioid treatment (tramadol, codeine or oxycodone)

Arm Group-etikett: Pharmacogenetic-guided prescription

Interventionstyp: Övrig

Interventionens namn: Standardrecept på opioid

Beskrivning: Opioidrecept gjord utan hänvisning till patientens genetiska profil (tramadol, kodein eller oxikodon)

Arm Group-etikett: Recept som standard

Behörighet

Kriterier:

Inklusionskriterier: – Patienten ska ha gett sitt fria och informerade samtycke och undertecknat samtycket form - Patienten måste vara medlem eller förmånstagare i en sjukförsäkring – Patienten är minst 18 år gammal – Patienten kommer att finnas tillgänglig för alla besök – Patienter lider av icke-cancerös kronisk smärta enligt HAS-kriterier - Patient som inte har tagit opioider under de senaste 2 månaderna - Patient indicerad för förskrivning av opioider (oxikodon, kodein eller tramadol) eller patienten svarar inte på första linjens behandling Exklusioner kriterier: – Försökspersonen deltar i en kategori I interventionsstudie, eller befinner sig i en period av uteslutning som fastställts av en tidigare studie – Försökspersonen vägrar skriva på samtycket – Det är omöjligt att ge försökspersonen informerad information – Patienten står under rättvisans eller statligt förmyndarskap - Patienten är gravid eller ammar – Patienten kommer sannolikt att fortplanta sig och använda inte en effektiv metod för preventivmedel (preventivmedelsring, kirurgisk preventivmedel, implantat, plåster, p-piller, manliga och kvinnliga kondomer, spiral) - Det finns en kontraindikation för opioidanvändning - Patient med beroenderisk (poäng ≥ 8 på ORT-skalan).

Kön:

Alla t

Lägsta ålder:

18 år

Högsta ålder:

N/A

Friska volontärer:

Nej

Övergripande officiell
Efternamn Roll Anslutning
Jean-Christophe Boyer Principal Investigator CHU Nimes
Övergripande kontakt Kontaktinformation visas endast när studien rekryterar försökspersoner.
Plats
Anläggning: Kontakt: Forskare: CHU Nimes Anissa Megzari [email protected] Jean-Christophe Boyer, MD Principal Investigator Olivier Bredeau, MD Principal Investigator Eric Viel, MD Principal Investigator Nathalie Maignaut-Licata, MD Sub-Investigator Alexandre Evrard, MD Sub-Investigator Serge Lumbroso, MD Sub-Investigator Jean-Marie Kinowski, MD Sub-Investigator François JEDRYKA, MD Sub-Investigator
Platsländer

France

Verifieringsdatum

2021-06-01

Ansvarig part

Typ: Sponsor

Har utökad åtkomst Nej
Antal vapen 2
Arm Group

Märka: Prescription as standard

Typ: Active Comparator

Märka: Farmakogenetiskt guidat recept

Typ: Experimentell

Akronym AlgoPGx
Information om studiedesign

Tilldelning: Randomiserad

Interventionsmodell: Parallellt uppdrag

Huvudsakliga syfte: Behandling

Maskering: Dubbel (deltagare, resultatbedömare)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Kliniska prövningar på Icke-cancerös kronisk smärta

Kliniska prövningar på Pharmacogenetic analysis allowing personalized opioid prescription