This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

GlobalSurg-CovidSurg-week

GlobalSurg-CovidSurg-week: bepalen van de optimale timing voor chirurgie na SARS-CoV-2-infectie

Sponsors

Hoofdsponsor: University of Birmingham

Medewerker: National Institute for Health Research (NIHR) Global Health Research Unit Grant (NIHR 16.136.79)
Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland
Bowel & Cancer Research
Association of Upper Gastrointestinal Surgeons; British Association of Surgical Oncology
Bowel Disease Research Foundation
British Gynaecological Cancer Society
European Society of Coloproctology
NIHR Academy
Sarcoma UK
Vascular Society for Great Britain and Ireland
Yorkshire Cancer Research

Bron University of Birmingham
Korte samenvatting

Observationeel onderzoek om de optimale timing voor chirurgie na SARS-CoV-2 te bepalen infectie en beoordelen van de belangrijkste wereldwijde chirurgische indicatoren.

gedetailleerde beschrijving

- prospectieve, observationele internationale cohortstudie. - Elk ziekenhuis wereldwijd kan deelnemen (ook ziekenhuizen die niet hebben opgenomen SARS-CoV-2-geïnfecteerde patiënten). - Alle patiënten die een operatie ondergaan in een operatiekamer worden meegeteld. Alle opeenvolgende in aanmerking komende patiënten moeten worden opgenomen. - Gegevensverzamelingsperiode van 7 dagen, met follow-up 30 dagen na de operatie voor elke patiënt. Er mogen echter geen wijzigingen worden aangebracht in de normale patiëntenzorg / follow-uptrajecten - Primaire uitkomstmaat is sterfte binnen 30 dagen. - Alle medewerkers zullen worden opgenomen als PubMed-citeerbare co-auteurs op het resultaat publicaties.

Algemene status Nog niet aan het werven
Startdatum 2020-10-01
einddatum 2020-12-01
Primaire voltooiingsdatum 2020-10-31
Studietype Observationeel
Primaire uitkomst
Meten Tijdsspanne
Postoperatieve mortaliteit 30 dagen na de operatie
Secundair resultaat
Meten Tijdsspanne
Mortaliteit bij patiënten 30 dagen na de operatie
Postoperatieve pulmonale complicaties 30 dagen na de operatie
Postoperatieve veneuze trombo-embolie 30 dagen na de operatie
Postoperatieve complicaties 30 dagen na de operatie
Inschrijving 1000
Staat
Geschiktheid

Bemonsteringsmethode:

Niet-waarschijnlijkheidssteekproef

Criteria:

Inclusiecriteria - Elke operatie (electieve of spoed) uitgevoerd in een operatiekamer door een chirurg. - Alle chirurgische specialismen, waaronder: acute chirurgie, borstchirurgie, hartchirurgie chirurgie, colorectale chirurgie, algemene chirurgie, gynaecologie, hepatobiliaire chirurgie, neurochirurgie, verloskunde, oesofagogastrische chirurgie, oftalmologie, orale en maxillofaciale chirurgie, orthopedie, otolaryngologie, pediatrische chirurgie, plastische chirurgie chirurgie, thoracale chirurgie, transplantatiechirurgie, traumachirurgie, urologie, vasculair chirurgie. - Dagchirurgie en intramurale chirurgie inbegrepen. - Elke SARS-CoV-2-status (op elk moment positief, negatief, niet getest). - Alle leeftijden inclusief kinderen en volwassenen. Uitsluitingscriteria: Kleine procedures (volledige lijst is beschikbaar in het protocol).

Geslacht:

Alle

Minimum leeftijd:

Nvt

Maximale leeftijd:

Nvt

Gezonde vrijwilligers:

Nee

Algemeen contact Contactgegevens worden alleen weergegeven wanneer het onderzoek proefpersonen werft.
Verificatiedatum

2020-08-01

Verantwoordelijke partij

Type: Sponsor

Heeft uitgebreide toegang Nee
Bestudeer ontwerpinformatie

Observationeel model: Cohort

Tijdsperspectief: Potentiële

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Klinische onderzoeken op Chirurgie

Klinische onderzoeken op