This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Prospektiv undersøgelse af evaluering, patientrapporterede resultater og effektivitet af behandling for kronisk hoste

Prospektiv undersøgelse af evaluering, patientrapporterede resultater og effektivitet af behandling for kronisk hoste i sekundær pleje

Sponsorer

Hovedsponsor: McMaster University

Medarbejder: Merck Canada Inc.
University of Manchester
University of British Columbia

Kilde McMaster University
Kort resumé

Kronisk hoste er et almindeligt generende symptom, som har en global udbredelse på ca 10 %, men med store variationer på tværs af kontinenter. Formålet med denne undersøgelse er at vurdere effektivitet af behandlingen, patientrapporterede resultater og sygdomsbehandling hos patienter med kronisk hoste henvist til specialklinik. Den foreslåede undersøgelse vil bruge foruddefinerede diagnostiske kriterier, undersøgelser og behandlingsalgoritmer, således at alle rekrutterede patienter vil gennemgå de samme undersøgelser og følge en hurtig styringsalgoritme. Denne undersøgelse vil objektivt og subjektivt vurdere hoste ved baseline og efter behandling i en virkelig verden kliniske rammer. Dette vil give os mulighed for at forstå forholdet mellem ethvert mål reduktion af hoste efter behandling, og om dette betyder noget forbedring af subjektiv spørgeskemascore. Vi vil vurdere virkningen af ​​sundhed betingelser for tabt produktivitet i monetære enheder og vurdere mængden af ​​fravær, tilstedeværelse og daglig aktivitetsnedsættelse, der kan henføres til uforklarlig kronisk hoste/ildfast kronisk hoste. Endelig vil en patientundersøgelse i slutningen af ​​undersøgelsen vurdere patienternes tilfredshed og erfaring med udredning, ledelsesforsøg og brug af spørgeskemaer.

Detaljeret beskrivelse

Dette er en prospektiv observationel enkeltcenterundersøgelse af patienter henvist til sekundær pleje til undersøgelse og håndtering af forklaret kronisk hoste, refraktær kronisk hoste, og uforklarlig kronisk hoste. Undersøgelsen vil have 4 forskningsbesøg integreret imellem standard klinisk besøg. Patienter vil blive rekrutteret fra sekundære klinikker. Patient egnethed vil blive vurderet i forhold til undersøgelsens inklusions-/eksklusionskriterier, og patienterne vil gennemgå informere samtykke i forskningscentret. Forsøgspersoner, der giver informeret samtykke og er tilmeldt undersøgelsen vil gennemgå screeningsprocedurer. Ved besøg 1 (screening) vil der blive indsamlet data om demografi og sygehistorie og en der vil blive gennemført en fuldstændig fysisk undersøgelse. Forsøgspersonerne vil gennemgå hudprint og spirometri og komplette selvrapporterede spørgeskemaer (Leicester Cough Questionnaire, Værdiansættelse af tabt produktivitet, arbejdsproduktivitet, aktivitet og svækkelse, sundhedspleje Ressourceudnyttelse, reflukssygdomsspørgeskema, Sino-Nasal Outcome Test og Global Rating of Change Scale). Forsøgspersonerne vil blive udstyret med en 24-timers hostemonitor. Ved besøg 2 vil 24-timers hostemonitoren blive fjernet. Forsøgspersoner vil gennemgå blodprøver, methacholin-udfordring, sputuminduktion og give en urinprøve. Mellem besøg 2 og 3 vil læger give en enkelt klinisk behandlingsvej til behandle den mest sandsynlige årsag til kronisk hoste. Behandling for kronisk hoste vil stå i kø med gældende retningslinjer for klinisk praksis udgivet af European Respiratory Society Taskforce om kronisk hoste. Behandlingsplanerne vil variere fra 2 uger til 3 måneder. Besøg 3 vil finde sted 2 uger til 3 måneder efter forsøgspersonens andet kliniske besøg. Emner vil udfylde selvrapporterede spørgeskemaer (Leicester Cough Questionnaire, Valuation of Lost Produktivitet, arbejdsproduktivitet, aktivitet og svækkelse, spørgeskema til reflukssygdom, Sino-Nasal Outcome Test og Global Rating of Change Scale) og være udstyret med 24 timer værtsmonitor. Ved besøg 4 vil 24-timers hostemonitoren blive fjernet. Forsøgspersoner vil gennemgå blodprøver, sputuminduktion og give en urinprøve. Forsøgspersoner vil fuldføre en patienttilfredshed undersøgelse. Alle undersøgelsesprocedurer vil blive udført i henhold til lokale standarddriftsprocedurer og udføres af uddannet og erfarent personale med supervision af læger. Sikkerhed vil blive vurderet gennem hele undersøgelsen ved at monitorere for uønskede hændelser og alvorlige bivirkninger begivenheder.

Samlet status Ikke rekrutterer endnu
Start dato 2021-08-01
Afslutningsdato 2023-04-01
Primær afslutningsdato 2023-04-01
Undersøgelsestype Observationel
Primært resultat
Måle Tidsramme
Ændringer i objektiv hostefrekvens 3 måneder
Sekundært resultat
Måle Tidsramme
Correlation in change of objective cough frequency and healthcare utilization 3 months
Korrelation i ændring af objektiv hostefrekvens og tabt produktivitet 3 måneder
Sammenhæng i ændring af objektiv hostefrekvens og arbejdsproduktivitet og aktivitet 3 måneder
Sammenhæng i ændring af livskvalitet og sundhedsudnyttelse 3 måneder
Korrelation i ændring af livskvalitet og tabt produktivitet 3 måneder
Sammenhæng i ændring af livskvalitet og arbejdsproduktivitet og aktivitet 3 måneder
Patienttilfredshed 3 måneder
Sammenligning af ændring i objektiv hostefrekvens og livskvalitet 3 måneder
Sammenligning af ændring i objektiv hostefrekvens og deltagers oplevede ændring i tilstand 3 måneder
Mål forholdet mellem objektiv hostefrekvens og tabt produktivitet 3 måneder
Mål forholdet mellem objektiv hostefrekvens og arbejdsproduktivitet og aktivitet 3 måneder
Tilmelding 100
Tilstand
Intervention

Interventionstype: Andet

Interventionens navn: Sædvanlig klinisk praksis

Beskrivelse: Baseret på European Respiratory Societys retningslinjer for behandling af kronisk hoste.

Arm Group-etiket: Tilfælde - Patienter med kronisk hoste

Støtteberettigelse

Prøveudtagningsmetode:

Ikke-sandsynlighedsprøve

Kriterier:

Inklusionskriterier: 1. Alder ≥18-75 2. Patienter henvist til en specialist primært med en historie med kronisk hoste (hoste varer >8 uger) 3. Normal røntgen af ​​thorax 4. Ingen beviser for luftstrømsblokering Ekskluderingskriterier: 1. Forsøgspersoner, der i øjeblikket er etableret i behandling, og deres kroniske hoste har det godt kontrolleret. 2. Ude af stand til at udføre acceptabel og reproducerbar spirometri. 3. Nuværende ryger eller tidligere ryger med ≥20 pakkeårs rygehistorie og afholdenhed på ≤6 måneder 4. Symptomer på øvre luftvejsinfektion inden for den sidste 1 måned, som ikke har faret vild 5. Nedre luftvejsinfektion eller lungebetændelse inden for den sidste 1 måned 6. Astmaforværring i den foregående måned, der kræver en stigning eller start af en inhalation kortikosteroid eller oralt kortikosteroid 7. Særligt væsentlige andre primære lungelidelser; lungeemboli, pulmonal hypertension, lungekræft, cystisk fibrose, markant radiologisk påvist emfysem, interstitiel lungesygdom eller bronkiektasi. 8. Enhver centralt virkende medicin inden for de seneste 2 uger, som efter de efterforskeren kunne påvirke hosten. Enhver deltager, der tager amitriptylin, dextromethorphan, pregabalin, gabapentin eller opioider vil ikke blive berettiget til at deltage i denne undersøgelse, uden de er villige og medicinske i stand til det trække sig fra sådan medicin inden besøgets start 1. Årsagen til dette er, at centralt virkende medicin kan påvirke værtsfrekvensen ved baseline. 9. Anamnese med psykiatrisk sygdom, stof- eller alkoholmisbrug, som kan forstyrre deltagelse i retssagen. 10. Positiv Covid-19 test inden for 2 uger efter screeningsbesøget.

Køn:

Alle

Minimumsalder:

18 år

Maksimal alder:

75 år

Sunde frivillige:

Ingen

Samlet kontakt Kontaktoplysninger vises kun, når undersøgelsen rekrutterer forsøgspersoner.
Verifikationsdato

2021-01-01

Ansvarlig part

Type: Sponsor

Nøgleord
Har udvidet adgang Ingen
Arm Group

Etiket: Tilfælde - Patienter med kronisk hoste

Beskrivelse: Patienter henvist til sekundær klinik for udredning og behandling for forklaret kronisk hoste, refraktær kronisk hoste og uforklarlig kronisk hoste.

Akronym PROCOUGH
Info om studiedesign

Observationsmodel: Kun etui

Tidsperspektiv: Fremadrettet

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Kliniske forsøg med Kronisk vært

Kliniske forsøg med Sædvanlig klinisk praksis