This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

En klinisk prövning för att utvärdera säkerheten och farmakokinetiska egenskaper hos CKD-333 eller samtidigt administrering av CKD-333 och D085 hos friska frivilliga

En randomiserad, öppen, endos, 3 perioder partiell replikerad överkorsningsdesign klinisk prövning för att utvärdera säkerheten och farmakokinetiska egenskaper efter administrering av CKD-333 eller samtidigt administrering av CKD-330 och D085 hos friska frivilliga under fastande förhållanden

Sponsorer

Ledande sponsor: Chong Kun Dang Pharmaceutical

Källa Chong Kun Dang Pharmaceutical
Kort sammanfattning

En klinisk prövning för att utvärdera säkerheten och farmakokinetiska egenskaper hos CKD-333 eller Samtidigt administreras av CKD-333 och D085 hos friska frivilliga

detaljerad beskrivning

En randomiserad, öppen, endos, 3 perioder partiell replikerad klinisk prövning med crossover-design för att utvärdera säkerheten och farmakokinetiska egenskaper efter administrering av CKD-333 eller samtidigt administrering av CKD-330 och D085 hos friska frivilliga under fastande förhållanden

Övergripande status Har inte rekryterat ännu
Start datum 2020-11-01
Slutförelsedatum 2021-04-01
Primärt slutdatum 2021-03-01
Fas Fas 1
Studietyp Interventionell
Primärt resultat
Mäta Tidsram
AUCt of CKD-330, D085, CKD-333 Pre-dose (0 hour), post-dose 0.17, 0.33, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 24, 48, 72 hours
Cmax för CKD-330, D085, CKD-333 Fördos (0 timmar), efter dos 0,17, 0,33, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 24, 48, 72 timmar
Inskrivning 51
Tillstånd
Intervention

Interventionstyp: Drug

Interventionens namn: CKD-330 1 Tab. and D085 1 Tab.

Beskrivning: Other names: Reference

Interventionstyp: Läkemedel

Interventionens namn: CKD-333 1 Tab

Beskrivning: Andra namn: Test

Behörighet

Kriterier:

Inklusionskriterier: - Friska vuxna volontärer i åldern 19≤ ~ Eller De som inte kan sluta röka under sjukhusvistelse. – De som har deltagit i annan klinisk prövning och fått Investigational produkten inom 6 månader före den första administreringen av läkemedlet. - De som har testresultaten skriv nedan, - Systoliskt blodtryck ≥140 mmHg eller

Kön:

Alla t

Lägsta ålder:

19 år

Högsta ålder:

54 år

Friska volontärer:

Tar emot friska volontärer

Övergripande officiell
Efternamn Roll Anslutning
Hong Jang Hee, M.D. Principal Investigator Chungnam National University Hospital
Övergripande kontakt Kontaktinformation visas endast när studien rekryterar försökspersoner.
Verifieringsdatum

2020-11-01

Ansvarig part

Typ: Sponsor

Nyckelord
Har utökad åtkomst Nej
Antal vapen 3
Arm Group

Märka: Reference-Reference-Test

Typ: Experimental

Beskrivning: Sequence 1

Märka: Referens-Test-Referens

Typ: Experimentell

Beskrivning: Sekvens 2

Märka: Test-Referens-Referens

Typ: Experimentell

Beskrivning: Sekvens 3

Akronym CKD-333
Information om studiedesign

Tilldelning: Randomiserad

Interventionsmodell: Crossover tilldelning

Huvudsakliga syfte: Behandling

Maskering: Ingen (öppen etikett)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Kliniska prövningar på Farmakokinetisk studie av pyrotinib och docetaxel i kombination med trastuzumab hos patienter med HER2 metastaserad bröstcancer

Kliniska prövningar på CKD-330 1 Tab. and D085 1 Tab.