This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Cellfri preimplantation genetisk testning

Utvärdering av cellfri preimplantation genetisk testning

Sponsorer

Ledande sponsor: Genomic Prediction Inc.

Källa Genomic Prediction Inc.
Kort sammanfattning

Denna studie syftar till att utveckla genetiska testmetoder för implantation från embryokulturmedia (cellfri). Genetisk testning av odlingsmedier kommer att jämföras med konventionella metoder baserade på embryobiopsier.

detaljerad beskrivning

Samtyckta patienter kommer att få standard klinisk IVF och PGT. Kulturmedier från embryon kommer att samlas in för analys. Insamling av media kommer att omfatta laserassisterad kollaps av blastocysten på dag 5, 6 eller 7 för att frigöra blastocoelvätska i odlingsmediet. Embryon som diagnostiserats som aneuploid eller monogen störning (onormala embryon) kommer att vara doneras för ytterligare analys med patientens samtycke. Resultat som erhållits från odlingsmedier kommer inte att ges till patienterna. Informationen erhållen från cf-PGT kommer att jämföras med resultat erhållna från embryobiopsier erhållna som del av rutinmässig PGT och utvärderad för överensstämmelse och tillförlitlighet. Onormala embryon kommer att vara rebiopsierades (~ 3 till 4 gånger) för att utvärdera överensstämmelse med cf-PGT och den ursprungliga kliniken trophectoderm biopsi PGT resultat. Alla fall märks med en femsiffrig streckkod och embryonummer eller salivkällkod. Eftersom PGT kommer att utföras under kliniskt godkännande (CAP och CLIA), patient information kommer att skyddas enligt HIPAA-riktlinjerna, inklusive att skicka rapporter i krypterad säker e-post enligt vanliga driftsförfaranden. Alla publikationer och presentationer kommer upprätthålla avidentifiering av patientdata som används. Patienter kan när som helst dra sig ur studien genom att kontakta huvudutredaren för deras respektive rekryteringsplats. De kommer att fortsätta att få standardvård genom deras behandlande IVF-centrum. Ett rekryteringsmål på 200 patienter är avsett för denna studie.

Övergripande status Rekrytering
Start datum 2021-01-11
Slutförelsedatum 2023-01-11
Primärt slutdatum 2022-11-11
Studietyp Observational
Primärt resultat
Mäta Tidsram
Överensstämmelse med PGT 14 dagar
Inskrivning 200
Tillstånd
Intervention

Interventionstyp: Övrig

Interventionens namn: Tillbringade mediesamling

Beskrivning: Embryotillbringade odlingsmedier, annars kastas enligt vårdstandard, samlas in när embryon har slutfört in vitro-odling.

Arm Group-etikett: Patienter som genomgår IVF

Behörighet

Testmetod:

Sannolikhetsprov

Kriterier:

Inklusionskriterier: - Patienter som genomgår IVF som väljer att använda LifeView-testning (PGT) kommer att erbjudas deltagande i denna studie. Exklusions kriterier: - Ingen

Kön:

Allt

Lägsta ålder:

Ej tillämpligt

Högsta ålder:

Ej tillämpligt

Friska volontärer:

Accepterar friska volontärer

Övergripande kontakt

Efternamn: Leslie Duffy

Telefon: 9735294223

E-post: [email protected]

Plats
Anläggning: Status: Kontakt: Genomic Prediction Clinical Laboratory Leslie Duffy 973-529-4223 [email protected]
Platsländer

Förenta staterna

Verifieringsdatum

2020-11-01

Ansvarig part

Typ: Sponsor

Nyckelord
Har utökad åtkomst Nej
Arm Group

Märka: Patienter som genomgår IVF

Information om studiedesign

Observationsmodell: Kohort

Tidsperspektiv: Blivande

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News