Denna sida har översatts automatiskt och översättningens korrekthet kan inte garanteras. Vänligen se engelsk version för en källtext.

Cancerscreening Rökavvänjning OCH Andningsbedömning (CASSANDRA)

Pilotprogram för lungcancerscreening: Cancerscreening Rökavvänjning OCH andningsbedömning

CASSANDRA-projektet (Cancerscreening, Smoking Cessation, AND Respiratory Assessment) är ett projekt som leds av SEPAR vars huvudkoordinatorer är Dr Luis Seijo, en lungläkare vid Clínica Universitaria de Navarra, och Dr Juan Carlos Trujillo-Reyes, en thoraxkirurg vid Hospital de la Santa Creu I Sant Pau och koordinator för Thoracic Oncology Area, förutom samarbetet med ett stort antal yrkesverksamma med expertis inom lungcancerscreening.

Trots sin bevisade effekt har Spanien ännu inte ett enhetligt protokoll för lungcancerscreening. Syftet med CASSANDRA-projektet är att initiera ett nationellt screeningprogram som kan slå sig samman med befintliga rökavvänjningsprogram i Spanien, som har visat sig vara otillräckliga för att minska antalet personer som drabbas av lungcancer.

CASSANDRA syftar till att analysera genomförbarheten av att genomföra ett lungcancerscreeningsprogram i Spanien implementerat i det offentliga hälsosystemet och genomföra en kostnadseffektivitetsanalys

Studieöversikt

Detaljerad beskrivning

CASSANDRA siktar på att vara det första pilotprojektet för screening av lungcancer i Spanien. Ett projekt för att bedöma genomförbarheten av implementering samt att leta efter modeller som möjliggör ett bättre urval av fallen som ska screenas.

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Beräknad)

40000

Fas

 • Inte tillämpbar

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studiekontakt

Studera Kontakt Backup

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

 • Vuxen
 • Äldre vuxen

Tar emot friska volontärer

Ja

Beskrivning

Inklusionskriterier:

 • Ålder 50-75 år aktiv rökare med kumulativ dos på >20 paket/år
 • Ålder 50-75 år före detta rökare yngre än 15 år med kumulativ dos på > 20 paket/år

Exklusions kriterier:

 • Redan existerande eller nyuppkomna komorbiditeter som enligt samordnarens uppfattning förhindrar kirurgisk resektion om lungcancer påträffas vid lågdosdatortomografi (LDCT), till exempel svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med forcerad utandningsvolym vid en sekund (FEV1) < 30 %.
 • Oförmåga att underteckna det informerade samtycket eller samarbeta med CT-skanningen.
 • Att utföra en CT av någon anledning under föregående år eller planerad CT av någon anledning under de kommande 3 månaderna.
 • Försökspersoner med en historia av någon cancer (förutom icke-melanom hudcancer) under de 5 åren före inkludering i screeningprogrammet.

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Primärt syfte: Undersökning
 • Tilldelning: N/A
 • Interventionsmodell: Enskild gruppuppgift
 • Maskning: Ingen (Open Label)

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Övrig: Aktiva rökare
Vi gör en datortomografi hos aktiva rökare och före detta rökare plus en spirometri kombinerat med ett tobaksavvänjningsprogram hos aktiva rökare
Lågdos CT-skanning hos aktiva rökare eller före detta rökare med en ålder mellan 50 och 75 år

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Förekomst av lungcancer i tidigt stadium i en högriskpopulation under ett lungcancerscreeningsprogram. Vi mäter detta resultat beroende på CT-resultaten.
Tidsram: 0 år till 5 år
Lungcancerscreening
0 år till 5 år
Antalet patienter som slutade röka under ett lungcancerscreeningsprogram. Vi kommer att mäta denna parameter genom att registrera rökavvänjning under de 5 åren.
Tidsram: 0 år till 5 år
Tobaksavvänjning
0 år till 5 år
Antalet patienter som uppvisar andra sjukdomar associerade med rökning såsom emfysem, KOL eller kranskärlspatologi. Vi kommer att mäta denna parameter med hjälp av spirometri och datortomografi.
Tidsram: 0 år till 5 år
Andningsbedömning
0 år till 5 år

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Utredare

 • Studierektor: Juan Carlos Trujillo Reyes, MD/PHD, Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Beräknad)

31 december 2023

Primärt slutförande (Beräknad)

31 december 2024

Avslutad studie (Beräknad)

31 december 2028

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

24 november 2023

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

4 december 2023

Första postat (Faktisk)

6 december 2023

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Faktisk)

27 december 2023

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

19 december 2023

Senast verifierad

1 november 2023

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Plan för individuella deltagardata (IPD)

Planerar du att dela individuella deltagardata (IPD)?

JA

IPD-planbeskrivning

Vi har en PI i varje center som är inskrivet i projektet. Mer än 40 sjukhus är inskrivna i CASSANDRA-projektet

Tidsram för IPD-delning

1, 3 år efter början och i slutet av studien

Kriterier för IPD Sharing Access

PI för varje center som är inskrivet i CASSANDRA har ett lösenord för att komma åt databasen

IPD-delning som stöder informationstyp

 • STUDY_PROTOCOL
 • ICF
 • CSR

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Nej

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta register@clinicaltrials.gov. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Lungcancer

Kliniska prövningar på Lungcancerscreening med lågdos CT-skanning

Prenumerera