This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Effekt og tolerabilitet af beta-hydroxybutyrat hos patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Effekt og tolerabilitet af beta-hydroxybutyrat hos patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Sponsorer

Hovedsponsor: University of Ulm

Kilde University of Ulm
Kort resumé

Vægttab er en kendt negativ prognostisk faktor ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS). En potentielle mekanismer for vægttab i ALS er en forstyrrelse af mitokondriekomplekset I som forårsager et energiunderskud i berørte celler. I løbet af de sidste år, forskellige interventionelle undersøgelser rettet mod energiunderskuddet i ALS gav lovende resultater; det er det dog stadig uklart, hvilken slags ernæring eller kosttilskud der er mest gavnligt. Ketonlegemer repræsentere en logisk terapeutisk mulighed i ALS, da ketonlegemer er en ekstrem højenergetisk substrat som giver den dobbelte mængde adenosintrifosfat (ATP) pr. mol sammenlignet med glukose. Den menneskelige lever er i stand til at syntetisere ketonstoffer (beta-hydroxybutyrat, acetone og aceto-acetat) fra fedt i tider med mangel på glukose, f. for eksempel efter en længere periode med faste. Dette metaboliske skift er det underliggende princip af den ketogene diæt, en kulhydratfri, fedtrig diæt, som er blevet testet med succes ved andre neurodegenerative sygdomme som Alzheimers og Parkinsons sygdom. I ALS musemodel, var en ketogen diæt forbundet med et langsommere fald i motorisk funktion. En ketogen diæt er dog svær at implementere i ALS, da den kræver en langsigtet ændring af spisevaner, som er svære at opnå på grund af progressiv dysfagi, hurtig forværring af almentilstand og begrænset overlevelse. Derfor er den direkte administration af keton kroppe giver et mere realistisk alternativ i ALS, da det er nemt at anvende og give mulighed for fastholde de sædvanlige spisevaner. I denne undersøgelse antager vi, at administrationen af ​​3 x 15,6 g beta-hydroxybutyrat om dagen (ud over normal fødeindtagelse og standarden medicin af 2 x 50 mg riluzol) bremser sygdomsprogression målt ved neurofilament lette kæder (NfL) i serum efter 6 måneder sammenlignet med placebo. Effektberegning er afhængig af resultaterne af lipider og kalorier for ALS (LIPCAL-ALS) undersøgelse, som testede virkninger af et fedtholdigt kosttilskud med højt kalorieindhold i ALS. Undersøgelsen afslørede, hos NfL serumværdier faldt markant i interventionsgruppen, mens de forblev stabile i placebogruppen i løbet af studiet. Forudsat en lignende effektstørrelse for ketonstoffer, beregnede vi at 76 patienter skulle indgå i det aktuelle forsøg.

Samlet status Ikke rekrutterer endnu
Start dato 2021-11-01
Afslutningsdato 2023-11-01
Primær afslutningsdato 2023-05-01
Fase Fase 2
Undersøgelsestype Interventionel
Primært resultat
Måle Tidsramme
Neurofilament lyskæde 6 måneder
Sekundært resultat
Måle Tidsramme
Survival 6 months
Amyotrofisk lateral sklerose Funktionel vurderingsskala Revideret 6 måneder
BMI 6 måneder
Langsom vitalkapacitet 6 måneder
Hvileenergiforbrug 6 måneder
Fedt masse 6 måneder
Total kropsvand 6 måneder
Muskelmasse 6 måneder
Fedtfri masse 6 måneder
Kropscellemasse 6 måneder
Ekstracellulær masse 6 måneder
Mager kropsmasse 6 måneder
Individuel livskvalitet 6 måneder
Neurofilament Fosforyleret Heavy Chain 6 måneder
Beta Hydroxybutyrat 6 måneder
Acetone 6 måneder
Appetit 6 måneder
Spisevaner 6 måneder
Uønskede hændelser 6 måneder
Tilmelding 76
Tilstand
Intervention

Interventionstype: Kosttilskud

Interventionens navn: Beta Hydroxybutyrat

Beskrivelse: se arm/gruppebeskrivelse

Støtteberettigelse

Kriterier:

Inklusionskriterier: - Sandsynlig (klinisk eller laboratoriemæssig) eller sikker ALS i henhold til den reviderede version af El Escorial World Federation of Neurology kriterier - tab af amyotrofisk lateral sklerose Funktionel vurderingsskala Revideret (ALSFRS-R) på ≥ 0,33 point pr. måned siden start (første parese), baseret på formlen: (48 - score ved screeningsbesøg) / (måneder mellem start og screeningsbesøg) - el ≥ 18 år - kontinuerligt behandlet med 100 mg riluzol dagligt i mindst 4 uger - Jeg står til grundigt at forstå al ​​information og give fuld information samtykke i henhold til god klinisk praksis (GCP) Ekskluderingskriterier: - hyperinsulinisme - pyruvat decarboxylase underskud - forstyrrelse af fedtsyreoxidation - forstyrrelse af glukoneogenese - akut porfyri - metabolismeforstyrrelser, som forhindrer udnyttelse eller nedbrydning af ketonstoffer - svære gastroøsofageale refluks - alvorlig nyreinsufficiens - tidligere deltagelse i en anden interventionsundersøgelse inden for de foregående 4 uger - trakeostomi - graviditet eller ammende kvinder - tegn på en alvorlig psykiatrisk lidelse eller klinisk tydelig demens

Køn:

Alle

Minimumsalder:

18 år

Maksimal alder:

N/A

Sunde frivillige:

Ingen

Samlet kontakt Kontaktoplysninger vises kun, når undersøgelsen rekrutterer forsøgspersoner.
Beliggenhed
Anlæg: Kontakt: University of Ulm Johannes Dorst, Prof +49 731 177 5285 [email protected]
Placeringslande

Germany

Verifikationsdato

2021-09-01

Ansvarlig part

Type: Ledende efterforsker

Tilknytning til efterforsker: Universitetet i Ulm

Undersøgerens fulde navn: Albert Christian Ludolph, Prof.

Undersøgerens titel: Prof.

Nøgleord
Har udvidet adgang Ingen
Antal våben 2
Arm Group

Etiket: Beta Hydroxybutyrate

Type: Experimental

Beskrivelse: 3 x 40 ml (= 3 x 15.6 g) beta hydroxybutyrate per day, mixed with acidic juice (e.g. orange juice), in addition to normal food intake and standard therapy (2 x 50 mg riluzole per day)

Etiket: Placebo

Type: Placebo komparator

Beskrivelse: 3 x 40 ml placebo om dagen, blandet med sur juice (f.eks. appelsinjuice), ud over normal fødeindtagelse og standardbehandling (2 x 50 mg riluzol om dagen)

Akronym KETO-ALS
Info om studiedesign

Tildeling: Randomiseret

Interventionsmodel: pizza fra oliwkami

Primært formål: Behandling

Maskering: Firedobbelt (deltager, plejeudbyder, efterforsker, resultatbedømmer)

Maskeringsbeskrivelse: placebokontrolleret undersøgelse, hvor der anvendes en placebo med lignende udseende og smag i lignende flasker; undersøgelsen er dobbeltblindet, dvs. patienter og undersøgelsespersonale er maskeret

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Kliniske forsøg med Amyotrofisk lateral sklerose

Kliniske forsøg med Beta Hydroxybutyrat