This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Strategi for sikker landing hos eldre voksne

Strategi for sikker landing hos eldre voksne

Sponsorer

Hovedsponsor: University of Illinois at Urbana-Champaign

Kilde University of Illinois at Urbana-Champaign
Kort oppsummering

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om eldre voksne kan lære seg en trygg landingsstrategi under et fall. Forskningshypotesene er tredelt: 1) For å avgjøre om eldre voksne kan lære en trygg landingsstrategi for å redusere fallets alvorlighetsgrad 2) Å undersøke om treningseffekten på høyre sidefall kan overføres til venstre sidefall; og 3) Å undersøke 1 ukes og 3 måneders retensjonseffekt av høststrategitrening hos eldre voksne.

Samlet status Ennå ikke rekruttere
Startdato 2020-01-19
Fullføringsdato 2021-12-01
Primær sluttdato 2021-12-01
Fase Ikke relevant
Studietype Intervensjonell
Primært utfall
Måle Tidsramme
Strategi for sikker landing 1 ukes og 3 måneders innlegg
Sekundært utfall
Måle Tidsramme
Retensjonseffekter 3-måneders innlegg
Registrering 90
Tilstand
Innblanding

Intervensjonstype: Other

Intervensjonsnavn: Tuck and Roll Group

Beskrivelse: An instructor will explicitly verbally and visually demonstrate the falling technique and provide feedback on participant performance. Each group will have 4 sessions to physically practice the skills with each practice session lasting about an hour.

Arm Group-etikett: Tuck and Roll Group

Intervensjonstype: Annen

Intervensjonsnavn: Falleksponering

Beskrivelse: En instruktør vil implisitt bli utsatt for fallteknikken. Hver gruppe vil ha 4 økter for å fysisk trene ferdighetene med hver øvelse som varer omtrent en time.

Arm Group-etikett: Falleksponering

Kvalifisering

Kriterier:

Inklusjonskriterier: - BMI 18,5-30 kg / m2 - Sunn beinmasse (2,5 SD for unge) - Ingen tumblingopplevelse Eksklusjonskriterier: -> 70 år gammel - Benbrudd innen 3 år - Osteoporose - Blodfortynner

Kjønn:

Alle

Minimumsalder:

через канал

Maksimal alder:

70 år

Sunne frivillige:

Godtar sunne frivillige

Generell kontakt Kontaktinformasjon vises kun når studiet rekrutterer emner.
Bekreftelsesdato

2019-04-01

Ansvarlig fest

Type: Sponsor

Nøkkelord
Har utvidet tilgang Nei
Antall våpen 3
Arm Group

Merkelapp: Fall Exposure

Type: Active Comparator

Beskrivelse: An instructor will implicitly be exposed to the falling technique. Each group will have 4 sessions to physically practice the skills with each practice session lasting about an hour.

Merkelapp: Kontroll

Type: Ingen inngrep

Beskrivelse: Skriftlige instruksjoner vil bli gitt på riktig måte å falle uten fysisk trening.

Merkelapp: Tuck and Roll Group

Type: Annen

Beskrivelse: En instruktør vil eksplisitt muntlig og visuelt demonstrere den fallende teknikken og gi tilbakemelding på deltakerens ytelse. Hver gruppe vil ha 4 økter for å fysisk øve ferdighetene med hver øvelse som varer omtrent en time.

Informasjon om studiedesign

Tildeling: Tilfeldig

Intervensjonsmodell: Parallell oppgave

Hovedformål: Forebygging

Maskering: Singel (deltaker)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

analytics

Kliniske studier på Fall Prevention

Kliniske studier på Tuck and Roll Group