This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Denosumab voor de behandeling van volwassen LCH

Evaluatie van de werkzaamheid van denosumab bij volwassen patiënten met Langerhans-celhistiocytose (LCH): een klinisch onderzoek met meerdere locaties, één arm, open label

Sponsors

Hoofdsponsor: Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism

Bron Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism
Korte samenvatting

Deze studie is gericht op het evalueren van de werkzaamheid van denosumab bij volwassen patiënten die lijden aan van Langerhans Cell Histiocytose (LCH).

gedetailleerde beschrijving

De meerderheid en diversiteit van klinische manifestaties in LCH worden toegeschreven aan immunologische disfunctie als gevolg van langerhanscel (LC) afgeleide cytokinesecretie zowel aan de laesie en systemisch niveau. In een recente studie heeft Receptor Activator van Nuclear Factor Kappa-B Ligand (RANKL) bleek overvloedig tot expressie te worden gebracht in cellen binnen diverse LCH-laesies van volwassen patiënten, vooral bij inflammatoire infiltraten, een bevinding die overeenkomt met een eerder meldde hoge osteoprotegerine (OPG) en lage RANKL-spiegels in het serum van patiënten met of zonder botaantasting. RANKL-expressie was geassocieerd met gelijktijdige p65-nucleaire factor Kappa-B (NFκB) nucleaire kleuring, de belangrijkste stroomafwaartse effector van RANKL-signalering, wat suggereert dat laesiecelactivering lokaal kan worden geactiveerd door RANKL. Combinatie van het serum en de laesieresultaten, kan worden geconcludeerd dat er een lopend proces is van compenserende OPG productie tegen laesie RANKL, wat een van de zelfverdedigingsmechanismen zou kunnen zijn onder LCH-patiënten. Daarom lijkt het gebruik van denosumab een rationele behandelingsoptie bij LCH in om de defensieve OPG-actie te ondersteunen en te verbeteren en hopelijk te controleren of zelfs te onderbreken het laesie-immunologische proces. Het primaire onderzoeksdoel is om de therapeutische werkzaamheid van denosumab 120 mg om de 8 . te beoordelen weken (Q8W) sc bij volwassen LCH-patiënten. Secundaire doelstellingen: 1. Een uniforme behandelaanpak definiëren voor LCH-patiënten met milde symptomen en een laag risico ziekte. 2. Onderzoek naar de werkzaamheid van denosumab 120 mg Q8W sc bij het verminderen van ziektereactivaties na voltooiing van de behandeling. 3. Ter illustratie van het veiligheidsprofiel van denosumab bij LCH-patiënten. De primaire werkzaamheid eindpunt wordt gedefinieerd als het percentage patiënten met progressie van de ziekte op maand 8.

Algemene status Actief, niet aan het werven
Startdatum 2017-09-07
einddatum 2022-09-30
Primaire voltooiingsdatum 2022-06-22
Fase Fase 2
Studietype Interventionele
Primaire uitkomst
Meten Tijdsspanne
Primair werkzaamheidseindpunt: effect van behandeling met denosumab op de activiteitsstatus van de ziekte (incidentie van patiënten met actieve ziekte) 8 maanden
Secundair resultaat
Meten Tijdsspanne
Secundair werkzaamheidseindpunt: ontwikkeling van ziektegerelateerde blijvende gevolgen tijdens de onderzoeksperiode (incidentie van ziektegerelateerde blijvende gevolgen) 18 maanden
Inschrijving 10
Staat
Interventie

Type interventie: drugs

Interventienaam: Denosumab 70 mg/ml [Xgeva]

Omschrijving: Zoals al beschreven in armbeschrijving

Armgroeplabel: behandelarm

Andere naam: Xgeva

Geschiktheid

Criteria:

Inclusiecriteria: - Volwassenen (>18 jaar) - Definitieve diagnose van LCH [Gebaseerd op klinisch pathologisch bewijs met microscopische onderzoek en ten minste een van de volgende immunologische kleuring: Langerin (CD 207) positiviteit, cluster van differentiatie 1a (CD1a) positiviteit, aanwezigheid van Birbeck korrels op elektronische microscopie] - Milde symptomen (symptomen van lage intensiteit; geen ziekenhuisopname nodig) en laag risico ziekte die eerstelijns systemische therapie nodig heeft voor LCH vanwege: - enkelvoudig systeemziekte met multifocale laesies, of - enkelvoudig systeemziekte met laesies op een "speciale plaats" (vertebrale laesies met intraspinale extensie, craniofaciale botlaesies met extensie van zacht weefsel), of - multisysteemziekte zonder betrokkenheid van risicoorganen [hematopoëtisch systeem, milt, lever, tumorachtig centraal zenuwstelsel (CNS)]. - Het formulier voor geïnformeerde toestemming hebben ondertekend (toestemming moet vóór elke studiespecifieke procedure wordt uitgevoerd). - Een patiënt moet een PET-CT beeldvormend onderzoek ondergaan om geschikt te worden bevonden voor de studie. De initiële PET-CT kan ofwel binnen 3 maanden zijn uitgevoerd voorafgaand aan bezoek 1, ongeacht het diagnostisch centrum of het type apparaat dat is gebruikt voor, of kan plaatsvinden in het kader van bezoek 2, aan de diagnostiek centrum(s) gespecialiseerd in nucleaire geneeskunde, die samenwerken met de sponsor. Hoe dan ook, het eerste PET-CT-rapport moet leesbaar en nauwkeurig zijn, dus dat ter beoordeling van de gediplomeerd arts, verantwoordelijk voor de PET-CT-test bij de partnerdiagnosecentrum(s). Uitsluitingscriteria: - Symptomatisch multisysteem LCH - geen risicoorganen betrokken. - Multi-systeem LCH (met of zonder symptomen) - betrokken risicoorganen. - Geïsoleerde pulmonale LCH-ziekte - Eerdere toediening van denosumab uit klinische onderzoeken of ander gebruik (bijv. commercieel gebruik). - Huidige deelname aan een andere klinische proef of het ontvangen van een onderzoek product in de afgelopen 3 maanden. - Verminderde nierfunctie zoals bepaald door een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van ≤ 30 ml/min/1,73m2 [met behulp van de Chronic Kidney Disease-Epidemiology, (CKD-EPI) formule]. - Patiënten die binnen 6 maanden na inschrijving voor het onderzoek orale bisfosfonaten hebben gekregen of intraveneuze bisfosfonaten, fluoride en strontiumranelaat binnen 1 jaar na studie inschrijving. - Behandeling met immuunonderdrukkende middelen binnen 4 weken vanaf de baseline-evaluatie. - Patiënten met een ernstige verslechtering van de klinische toestand, waaronder: ernstige verslechtering longfunctie [bijvoorbeeld totale longcapaciteit (TLC)<60%, geforceerde expiratoire volume 1 (FEV1)<30%, diffusiecapaciteit van de longen voor koolmonoxide (DLCO)<30%, partiële zuurstofdruk (PaO2)<55 mmHg), langdurige zuurstoftherapie of cor pulmonale. - Bekend met leverfalen of chronische leverziekte, b.v. cirrose, chronisch hepatitis; of verhoogde transaminasen gedefinieerd als alanine-aminotransferase (ALT) en/of aspartaataminotransferase (AST) > 2 maal de bovengrens van het normale laboratoriumbereik. - Hartfalen [Functionele classificatie van de New York Heart Association (NYHA) boven 2]. - Patiënten met een levensverwachting van minder dan een jaar. - Vrouwelijke proefpersonen in de vruchtbare leeftijd die weigeren een betrouwbaar voorbehoedsmiddel te gebruiken methode gedurende het hele onderzoek, gedefinieerd als het gebruik van 2 zeer effectieve vormen van anticonceptie en voortzetting van het gebruik gedurende 7 maanden na de laatste toediening van het onderzoek medicijn. Geboortebeperkingsmethoden die een faalpercentage van minder dan 1% per jaar kunnen bereiken, wanneer ze consequent en correct worden gebruikt, worden ze als zeer effectief beschouwd. - Zwangerschap, zwangerschap plannen of borstvoeding geven - Ernstige gelijktijdige ziekte die naar de mening van de onderzoeker de patiënt in verwarring kan brengen evaluatie, bijv. maligniteit (behalve basaalcelcarcinoom, cervicaal of borstkanaal carcinoma in situ) in de afgelopen 5 jaar. - Bekend alcohol- of drugsmisbruik. - Parathyroïd hormoon (PTH), PTH-derivaten, teriparatide, odanacatib, anabole steroïden, testosteron, glucocorticosteroïden (> 5 mg/dag prednison-equivalent voor > 10 dagen), systemische hormoonvervangende therapie, selectieve oestrogeenreceptor modulatoren (SERM's), raloxifene, tibolon, calcitoninegebruik in de afgelopen 6 weken. - Bewijs van hyper- of hypothyreoïdie; patiënten met een abnormale schildklier stimuleren hormoon (TSH) niveau bij schildklierbehandeling (patiënten die een stabiele schildklierbehandeling krijgen met a normale TSH toegestaan); huidige hyper- of hypoparathyreoïdie; huidige hyper of hypocalciëmie (hypercalciëmie gebaseerd op albumine aangepast serumcalcium > 10,40 mg/dL; hypocalciëmie gebaseerd op albumine aangepast serumcalcium < 8,5 mg/dL); vitamine D deficiëntie (25-hydroxy vitamine D-spiegel < 20 ng/ml; als de resulterende waarde van de hertest is 20 ng/Ml, na aanvulling met 50.000 - 100.000 IE cholecalciferol, onderwerp zal worden toegestaan. De hertest moet binnen 30 dagen na het bezoek worden uitgevoerd 1(screening)); Reumatoïde artritis; De ziekte van Paget; elke bekende botziekte met osteolytische en/of osteoblastische laesies die de interpretatie van bevindingen. - bekende gevoeligheid voor zoogdiercellen, denosumab of andere componenten van denosumab 120 mg, of een van de producten die tijdens het onderzoek moeten worden toegediend (bijv. calcium of vitamine D). - Geschiedenis van een solide orgaan- of beenmergtransplantatie. - Geschiedenis van osteonecrose van de kaak en/of recente tandextractie of andere tandheelkundige chirurgie; of gepland invasief tandheelkundig werk tijdens het onderzoek. - Intolerantie voor calciumsupplementen. - Malabsorptiesyndroom; ernstige malabsorptie waaronder coeliakie, korte darm Syndroom, ziekte van Crohn, eerdere maagbypass.

Geslacht:

Allemaal

Minimum leeftijd:

18 jaar

Maximale leeftijd:

Nvt

Gezonde vrijwilligers:

Nee

Algemeen ambtenaar
Achternaam Rol Verbondenheid
Polyzois Makras, MD, PhD Hoofdonderzoeker Dpt van Endocrinology & Diabetes, 251 Hellenic AirForce & VA General Hospital, Athene, Griekenland
Algemeen contact Contactgegevens worden alleen weergegeven wanneer het onderzoek proefpersonen werft.
Plaats
Faciliteit: 251 Hellenic AirForce & VA General Hospital, Dpt of Endocrinology
Locatie Landen

Greece

Verificatiedatum

2022-06-01

Verantwoordelijke partij

Type: Sponsor

Sleutelwoorden
Heeft uitgebreide toegang Nee
Conditie Bladeren
Aantal wapens 1
Arm groep

Label: behandelarm

Type: experimenteel

Omschrijving: Dit is een eenarmige studie; de onderzoeksarm omvat alle patiënten die deelnemen aan het onderzoek en die allemaal Denosumab 70 MG/ML [Xgeva] zullen krijgen

Patiëntgegevens Nee
Bestudeer ontwerpinformatie

Toewijzing: Nvt

Interventiemodel: Enkele groepsopdracht

Interventiemodel Beschrijving: De onderzoeksarm zal patiënten rekruteren die elke 2 maanden denosumab 120 mg sc zullen krijgen. De geschatte duur van de wervingsperiode is 12 maanden. De behandelingsperiode zou 6 maanden zijn (toediening van denosumab op maanden: 0, 2, 4, 6) en de follow-upperiode zou 12 maanden zijn.

Primair doel: Behandeling

Maskeren: Geen (Open Etiket)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Klinische onderzoeken op Langerhans cel histiocytose

Klinische onderzoeken op Denosumab 70 mg/ml [Xgeva]