This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Kliniska prövningar på Ischemic Stroke

Totalt 50 resultat

 • NCT05417009
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Ischemic Stroke, Trombotisk stroke, Autonom dysfunktion, Autonom obalans
 • NCT03766581
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Acute Ischemic Stroke, Övergående ischemisk attack (TIA)
 • NCT03609385
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Stroke, Ischemic, Akut koronarsyndrom
 • NCT03291652
  Rekrytering
  Villkor: Ischemic Stroke, Ateroskleroser, Cerebral
 • NCT03295773
  Rekrytering
  Villkor: Ischemic Stroke, Ateroskleroser, Cerebral
 • NCT03202147
  Återkallad
  Villkor: Ischemic Stroke, Kognitiv funktionsnedsättning efter stroke
 • NCT02283294
  Avslutad
  Villkor: Transient Ischemic Attack, Stroke, Förmaksflimmer
 • NCT01422616
  Avslutad
  Villkor: Ischemic Stroke, Högt blodtryck
 • NCT03812653
  Rekrytering
  Villkor: Ischemic Stroke, Sömnapné, Sömnapné, obstruktiv, TIA, Stroke, CPAP, Telemedicin, Hem Sömnapnétest, Randomiserad klinisk prövning, Multicenterförsök
 • NCT04742686
  Rekrytering
  Villkor: Ischemic Stroke, Akut stroke, oberoende
 • NCT04726839
  Rekrytering
  Villkor: Stroke, Ischemic, Stort kärl ocklusion
 • NCT04581759
  Rekrytering
  Villkor: Acute Ischemic Stroke, Endovaskulär behandling
 • NCT03485820
  Anmälan på inbjudan
  Villkor: Ischemic Stroke, Hemorragisk stroke
 • NCT03948347
  Rekrytering
  Villkor: Ischemic Stroke, Övergående ischemisk attack, Typ 2-diabetes mellitus
 • NCT03558659
  Rekrytering
  Villkor: Stroke, Ischemic, Obstruktiv sömnapné
 • NCT02769338
  Avslutad
  Villkor: Transient Ischemic Attack, Stroke
 • NCT04526756
  Avslutad
  Villkor: Ischemic Stroke, Akut stroke
 • NCT04406090
  Avslutad
  Villkor: Ischemic Stroke, Covid 19
 • NCT03653312
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Ischemic Stroke, Neuromuskulär elektrisk stimulering, Träning
 • NCT02415855
  Avslutad
  Villkor: Ischemic Attack, Transient, Stroke
 • NCT03719820
  Rekrytering
  Villkor: Acute Ischemic Stroke AIS, Intrakraniell ateroskleros ICAS
 • NCT02353585
  Rekrytering
  Villkor: Ischemic Stroke, Intrakraniella blödningar
 • NCT02871453
  Rekrytering
  Villkor: Ischemic Stroke, Hemiplegi
 • NCT04195048
  Avslutad
  Villkor: Ischemic Stroke, Cancer
 • NCT04150835
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Acute Ischemic Stroke, Stroke, Akut, Stroke, ischemisk