This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Effekt av Turners syndrom på tallsans

3. mai 2022 oppdatert av: Joseph Michael Baker, Stanford University

Undersøkelse av rollen til Turners syndrom på omtrentlig tallforståelse

Denne studien evaluerer omtrentlig tallforståelse (ANS) hos barn, ungdom og voksne kvinner med Turners syndrom sammenlignet med aldersmatchede friske jevnaldrende. Et hovedmål med dette prosjektet er å vurdere effektiviteten til et nettbasert ANS-treningsverktøy for å forbedre komplekse matematikkevner. Deltakerne vil gjennomgå ukentlige treningsøkter i eget hjem. Halvparten av deltakerne skal gjennomføre 2 treningsøkter i uken i 8 uker, og andre halvdel gjennomfører 1 treningsøkt i 8 uker.

Studieoversikt

Status

Tilbaketrukket

Forhold

Intervensjon / Behandling

Studietype

Intervensjonell

Fase

 • Ikke aktuelt

Kontakter og plasseringer

Denne delen inneholder kontaktinformasjon for de som utfører studien, og informasjon om hvor denne studien blir utført.

Studiesteder

 • Forente stater
  • California
   • Stanford, California, Forente stater, 94305
    • Center for Interdisciplinary Brain Sciences Research

Deltakelseskriterier

Forskere ser etter personer som passer til en bestemt beskrivelse, kalt kvalifikasjonskriterier. Noen eksempler på disse kriteriene er en persons generelle helsetilstand eller tidligere behandlinger.

Kvalifikasjonskriterier

Alder som er kvalifisert for studier

6 år til 40 år (Barn, Voksen)

Tar imot friske frivillige

Nei

Kjønn som er kvalifisert for studier

Hunn

Beskrivelse

Inklusjonskriterier:

 • Barn, ungdom og voksne kvinner med Turners syndrom.
 • Sunne kontroller.
 • Normalt eller korrigert til normalt syn.

Ekskluderingskriterier:

 • Større psykiatrisk eller utviklingsforstyrrelse (f.eks. bipolar lidelse, alvorlig depresjon, psykotiske lidelser, intellektuell funksjonshemming, autismespekterforstyrrelse).
 • Kjemisk avhengighet
 • Tar for tiden følgende medisiner: antidepressiva, antipsykotiske og anti-anfallsmedisiner.

Studieplan

Denne delen gir detaljer om studieplanen, inkludert hvordan studien er utformet og hva studien måler.

Hvordan er studiet utformet?

Designdetaljer

 • Primært formål: Behandling
 • Tildeling: N/A
 • Intervensjonsmodell: Enkeltgruppeoppdrag
 • Masking: Ingen (Open Label)

Våpen og intervensjoner

Deltakergruppe / Arm
Intervensjon / Behandling
Eksperimentell: ANS opplæring
Hjemmedatabasert ANS-opplæring

Hva måler studien?

Primære resultatmål

Resultatmål
Tiltaksbeskrivelse
Tidsramme
Enkelt- og fleroperands addisjons- og subtraksjonsnøyaktighet
Tidsramme: 8 uker
Oppgavenøyaktighet beregnet som prosentandelen av forsøkene som er besvart riktig.
8 uker
Enkelt- og fleroperands responstid for addisjon og subtraksjon
Tidsramme: 8 uker
Gjennomsnittlig tid, i sekunder, som kreves for å svare på hvert spørsmål i oppgaven.
8 uker

Samarbeidspartnere og etterforskere

Det er her du vil finne personer og organisasjoner som er involvert i denne studien.

Studierekorddatoer

Disse datoene sporer fremdriften for innsending av studieposter og sammendragsresultater til ClinicalTrials.gov. Studieposter og rapporterte resultater gjennomgås av National Library of Medicine (NLM) for å sikre at de oppfyller spesifikke kvalitetskontrollstandarder før de legges ut på det offentlige nettstedet.

Studer hoveddatoer

Studiestart (Faktiske)

1. april 2022

Primær fullføring (Faktiske)

2. april 2022

Studiet fullført (Faktiske)

2. april 2022

Datoer for studieregistrering

Først innsendt

27. februar 2018

Først innsendt som oppfylte QC-kriteriene

2. mars 2018

Først lagt ut (Faktiske)

9. mars 2018

Oppdateringer av studieposter

Sist oppdatering lagt ut (Faktiske)

9. mai 2022

Siste oppdatering sendt inn som oppfylte QC-kriteriene

3. mai 2022

Sist bekreftet

1. mai 2022

Mer informasjon

Begreper knyttet til denne studien

Plan for individuelle deltakerdata (IPD)

Planlegger du å dele individuelle deltakerdata (IPD)?

Ubestemt

IPD-planbeskrivelse

Avidentifiserte individuelle deltakerdata for de primære utfallsmålene kan gjøres tilgjengelig etter rimelig forespørsel.

Legemiddel- og utstyrsinformasjon, studiedokumenter

Studerer et amerikansk FDA-regulert medikamentprodukt

Nei

Studerer et amerikansk FDA-regulert enhetsprodukt

Nei

Denne informasjonen ble hentet direkte fra nettstedet clinicaltrials.gov uten noen endringer. Hvis du har noen forespørsler om å endre, fjerne eller oppdatere studiedetaljene dine, vennligst kontakt [email protected]. Så snart en endring er implementert på clinicaltrials.gov, vil denne også bli oppdatert automatisk på nettstedet vårt. .

Kliniske studier på Turners syndrom