This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Effekt av Turners syndrom på tallsans

Undersøkelse av rollen til Turners syndrom om tilnærmet tallsans

Sponsorer

Hovedsponsor: Stanford University

Kilde Stanford University
Kort oppsummering

Denne studien evaluerer tilnærmet tallsans (ANS) hos barn, ungdommer og voksne kvinner med Turners syndrom sammenlignet med aldersmatchede friske jevnaldrende. Et hovedmål for dette prosjektet er å lese effektiviteten til et online ANS opplæringsverktøy for å forbedre komplekset matematikkevne. Deltakerne vil gjennomgå ukentlige treningsøkter i sitt eget hjem. Halvparten av deltakerne vil gjennomføre 2 treningsøkter i uken i 8 uker, og den andre halvparten vil gjennomføre en treningsøkt i 8 uker.

Samlet status Ennå ikke rekruttere
Startdato 2020-08-01
Fullføringsdato 2023-03-31
Primær sluttdato 2023-03-31
Fase Ikke relevant
Studietype Intervensjonell
Primært utfall
Måle Tidsramme
Single and multiple-operand addition and subtraction accuracy 8 weeks
Enkel og multioperand tilleggstid og subtraksjon responstid 8 uker
Registrering 250
Tilstand
Innblanding

Intervensjonstype: Atferdsmessig

Intervensjonsnavn: ANS trening

Beskrivelse: Datamaskinbasert ANS-opplæring hjemme

Arm Group-etikett: ANS trening

Kvalifisering

Kriterier:

Inklusjonskriterier: - Barn, ungdommer og voksne kvinner med Turners syndrom. - Sunn kontroll. - Normal eller korrigert for normalt syn. Eksklusjonskriterier: - Stor psykiatrisk eller utviklingsforstyrrelse (f.eks. Bipolar lidelse, alvorlig depresjon, psykotiske lidelser, intellektuell funksjonshemning, autismespektrumforstyrrelse). - Kjemisk avhengighet - Tar for tiden følgende medisiner: antidepressivt, antipsykotisk og legemidler mot anfall.

Kjønn:

Hunn

Minimumsalder:

6 år

Maksimal alder:

40 år

Sunne frivillige:

Godtar sunne frivillige

Generell kontakt Kontaktinformasjon vises kun når studiet rekrutterer emner.
plassering
Anlegget: Kontakt: Center for Interdisciplinary Brain Sciences Research Joseph M Baker, Ph.D. 650-498-4538 [email protected]
Sted Land

United States

Bekreftelsesdato

2019-09-01

Ansvarlig fest

Type: Rektor etterforsker

Etterforskertilhørighet: Universitetet i Stanford

Etterforsker fullt navn: Joseph Michael Baker

Etterforsker tittel: Instruktør

Nøkkelord
Har utvidet tilgang Nei
Antall våpen 1
Arm Group

Merkelapp: ANS trening

Type: Eksperimentell

Informasjon om studiedesign

Tildeling: Ikke relevant

Intervensjonsmodell: Enkeltgruppeoppgave

Hovedformål: Behandling

Maskering: Ingen (åpen etikett)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Kliniske studier på Turners syndrom

Kliniske studier på ANS trening