Kliniska prövningar på Proprioception

Totalt 9 resultat

 • NCT04014998
  Rekrytering
  Villkor: Pain, Neck, Virtuell verklighet, Proprioception, Balans
 • NCT04481711
  Avslutad
  Villkor: Orthopedic Disorder, Knäartropati, Smärta, led, Proprioception, Radiografi
 • NCT04436237
  Rekrytering
  Villkor: Rumslig uppfattning, Stroke, Virtuell verklighet, Träningsträning, Proprioception
 • NCT04045106
  Avslutad
  Villkor: Proprioception, Nacke
 • NCT03757702
  Avslutad
  Villkor: Fibromyalgi, Postural Lordosis, Postural Kyphosis, Proprioception, Postural stabilitet, Balans
 • NCT00100919
  Avslutad
  Villkor: Proprioception
 • NCT02104570
  Avslutad
  Villkor: Fatigue, Proprioception
 • NCT00889109
  Okänd status
  Villkor: Shoulder Proprioception, Öppna Capsular Shift, Artroskopisk bankreparation, Obegränsad armrörelse
 • NCT00780130
  Avslutad
  Villkor: Proprioception, Kärnstyrka