Sök i kliniska prövningar för: BCG

Totalt 57 resultat

 • NCT04496219
  Rekrytering
  Villkor: Bladder Urothelial Carcinoma In Situ, Återkommande urinvävnadscancer i urinblåsan, Steg 0a blåscancer AJCC v8, Steg 0 är blåscancer AJCC v8, Steg I blåscancer AJCC v8, Ytlig urinvävnadscancer i urinblåsan
 • NCT04373291
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: covid-19, Icke-specifika effekter av vacciner, Sjuklighet, Skolk, Heterolog immunitet
 • NCT04414267
  Avslutad
  Villkor: COVID-19, Virussjukdomar, Coronavirus-infektion, Kranskärlssjukdom, Kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • NCT03711032
  Rekrytering
  Villkor: Högrisk icke-muskel invasiv blåscancer
 • NCT02953327
  Avslutad
  Villkor: Medfödd immunitet, Bacille Calmette-Guérin
 • NCT00625482
  Avslutad
  Villkor: Dödlighet, Sjuklighet, Tillväxt, Neonatal dödlighet
 • NCT03528694
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: En studie för att utvärdera säkerhet, reaktogenicitet och immunogenicitet hos SARS-CoV-2 mRNA-vaccin CVnCoV hos vuxna med komorbiditeter för COVID-19
 • NCT03266900
  Rekrytering
  Villkor: Bladder Cancer, Urinväggscancer i urinblåsan
 • NCT04632537
  Återkallad
  Villkor: covid-19
 • NCT03548233
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Maagadenocarcinoom är de vierde mest förebyggande formen av kanker en de andra oorzaak van sterfte aan kanker.Gevorderd adenocarcinoom van de maag heeft een slechte prognos med en kort algehele överleving (variërend van 10% tot 15% na 5 jaar), även na chirurgische komplett resectie en ondanks de vooruitgang in therapeutische benaderingen. De patiënten zijn lokaal uitgezaaid gevorderde of terugkerende niet-reseceerbare ziekte.Systemische treatment blijft dus a belangrijk probleem framför allt kemoterapie de överlevnad en kvalitet van leven verbetert (vergeleken med de bästa alleen ondersteunende zorg) Eerstelijns kemoterapi hänger på van de HER2-status, den är också av påverkan total överbelastning (14 månader för HER2-positiva kontra 10 månader för HER2-negativa tumorer) Het standaard eerstelijnsregime van HER2-negatieve tumoren is a doublet of fluoropyrimidine (5-fluorouracil van capecitabin) plus een platinazout (cisplatin van oxaliplatin). 5-fluorouracil (5-FU) en capecitabin evenals cisplatin och oxaliplatine hebben elektrische werkzaamheid maar olika toxiciteiten. Bij patiënten bij wie de tumor de HER2-receptorn tot overexpressie brengt, där trastuzumab läggs till behandeling met fluoropyrimidine / cisplatine förhöjt de algehele overleving vergeleken met alleen chemotherapie. Bij HER2-negatieve tumoren de toevoeging van docetaxel aan het cisplatin / fluorpyrimidine-regime ökade algehele overleving, maar het use ervan blijft beperkt in de klinische praktijk vanwege zijn höga toxicitet.Voorlopige resultat lieten en hög werkzaamhet se med mindre toxiciteter van docetaxel-oxaliplatine-fluoropyrimidine-combinatie, även wel TFOX / FLOT-regime nämnd. Frankrijk een grote fase III-studie där TFOX blev vergeleken med FOLFOX i de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderd maag- of gastro-oesofageale overgang adenocarcinoom zijn aan de gang (GASTFOX, test NCT03006432). Primair eindpunt är progressievrije overleving (PFS) sv 506 patiënten zijn gepland mellan 2017 och 2020 (faktiskt den 30 januari 2018, 65 patiënten zijn inbegrepen). Tweedelijns chemotherapie verbetert de algehele overleving (OS) i jämförelse med de bästa stödjande zorg alleen bij patienter med en acceptabel allmänna villkor (prestatiestatus 0-2) docetaxel monoterapi var en betydande skillnad i total överlevnad för de kemoterapi-arm med en mediaan 5,2 kontra 3,6 månader i arm med bara de bästa stödjande zorg (HR = 0,67, p = 0,01). Wekelijkse paclitaxel monotherapie används också för vanwege de goede werkzaamheid-toxiciteitsratio.irinotecan monotherapie verbetert också betydande de algehele överleving alleen met alleen supporting zorg in een fase III-studie (4,0 kontra 2,4 månader; HR = 0,48, 95% BI 0,25-0,92; Pent 0,012) .Recent heeft ramucirumab als monotherapie zijn werkzaamheid in the algemeen aangetoond överleving i en gerandomised, placebo-gecontroleerde tweedelijns metastatische studie. In a gerandomised fase 3-studie ramucirumab heeft ook zijn werkzaamheid i kombination med paklitaxel kontra paclitaxel monotherapie met een mediane total overleving van waart 9,6 versus 7,4 maanden (p = 0,017; HR = 0,81). Echter, de "förbättring van de service medische rendu" (ASMR) de Franse "Haute Autorité de Santé" (HAS) åtta en onvoldoende fördel för en återbetaling av ramucirumab i Frankrike. De HAS gav en gematigd ASMR-oordeel (ASMR IV). Docetaxel blir fortfarande vaker används vid eerstelijns kemoterapi och i denna inställning taxaan (alleen of in combinatie with other geneesmiddelen) kan inte användas som tweedelijnsbehandeling. baserad på en fas III-studie FOLFIRI (5-FU plus irinotecan) är en av de mest använda behandlingarna tweedelijns in Europese landen, främst i Frankrijk.FFCD 0307-proef, een fase III het vergelijken van FOLFIRI-ECX (epirubicine-cisplatine-capecitabine) met de omgekeerde volgorde (ECX-FOLFIRI), har garanterat att båda sekvenserna är möjligt. Menslig tumoren ha de neiging om de controlepunten från immuunsysteem att aktivera som en sätt att reglera immunövervakning.bijvoorbeeld interaktion mellan PD1 (Program Death 1) och PD-L1 (Program Death 1 ligand) zal de geactiveerde T-cel to an condition of anergie leiden.PD-L1 is op reglerad på en ras scala aan kankers.
 • NCT02138734
  Rekrytering
  Villkor: Icke-muskel invasiv blåscancer
 • NCT03022825
  Rekrytering
  Villkor: Blåscancer
 • NCT04351685
  Rekrytering
  Villkor: Mycobacterium Tuberculosis Infection
 • NCT04383925
  Rekrytering
  Villkor: Death, Infant, Sjuklighet; spädbarn
 • NCT04449926
  Rekrytering
  Villkor: Alzheimers sjukdom, sen uppkomst
 • NCT04142359
  Avslutad
  Villkor: Farmakokinetik
 • NCT03246230
  Rekrytering
  Villkor: Nyfödda vaccinimmunogenicitet
 • NCT03400878
  Avslutad
  Villkor: Heterolog immunitet, Spädbarnsjuka, Spädbarnsdödlighet, Tränad immunitet, Vaccinreaktion, Vaccinbiverkningar
 • NCT02447536
  Avslutad
  Villkor: Morbidity, Bacille Calmette-Guérin
 • NCT04593771
  Anmälan på inbjudan
  Villkor: Tuberkulos
 • NCT03213405
  Avslutad
  Villkor: Andningsvägar Syncytial Virusinfektioner
 • NCT04641858
  Rekrytering
  Villkor: Covid19, Sjuklighet, Skolk
 • NCT04648800
  Rekrytering
  Villkor: Covid19, Prospektív, multicentrikus, randomizált, vak vizsgálat, amely összehasonlította a prosztata Aquablation-ját az AQUABEAM rendszert és a TURP-ot az alsó húgyúti tünetek (LUTS) kezelésére. A az elsődleges biztonságossági és hatékonysági végpontokat a 3. és 6. hónapban mérik, vagy az alanyokat 3 évig követik a hosszú távú klinikai adatok összegyűjtése miatt adat., SARS-CoV-infektion
 • NCT04362124
  Återkallad
  Villkor: covid-19
 • NCT04542330
  Rekrytering
  Villkor: Covid19, Icke-specifika effekter av vacciner, Heterolog immunitet, Sjuklighet, Immunosenescence, Vaccin förebyggande sjukdom