Søk i kliniske studier for: Alfalfa

Totalt 10 resultater

  • NCT03714438
   Fullført
   Forhold: Glucose Tolerance
  • NCT01269723
   Fullført
   Forhold: Smoking
  • NCT01183923
   Avsluttet
   Forhold: Asthma; Allergy
  • NCT01625130
   Fullført
   Forhold: Healthy
  • NCT01522703
   Fullført
   Forhold: Allergic Rhinitis; Asthma; Allergy
  • NCT01357070
   Fullført
   Forhold: Healthy Volunteers
  • NCT04641026
   Ennå ikke rekruttere
   Forhold: Diet, Healthy
  • NCT03823300
   Påmelding på invitasjon
   Forhold: Wet Macular Degeneration
  • NCT01845493
   Fullført
   Forhold: Asthma
  • NCT01427426
   Fullført
   Forhold: Healthy