This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Klinické studie na Mozková onemocnění

Celkem 42 výsledků

 • NCT00009243
  Nábor
  Podmínky: Onemocnění mozku, Ischemický útok, přechodný, Cévní mozková příhoda, Cerebrovaskulární porucha, Cévní onemocnění
 • NCT05022147
  Nábor
  Podmínky: Parkinsonova choroba, Poruchy chůze, neurologické, Progrese onemocnění, Subtalamické jádro, Náhodný pád, Hluboká mozková stimulace
 • NCT04142125
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Cévní mozková příhoda, Intrakraniální aterosklerotické onemocnění
 • NCT04036409
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Cévní mozková příhoda, Krevní tlak, Kognitivní porucha, Cévní onemocnění
 • NCT05503212
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Cévní mozková příhoda, Ischemie vertebrální arterie, Arteriální okluzivní onemocnění, Vertebrobazilární insuficience
 • NCT04106154
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Vrozená srdeční vada, Chronická bolest, Post syndrom otřesu mozku, Dětská mozková obrna, Neuromuskulární onemocnění, Tělesné postižení
 • NCT04798378
  Nábor
  Podmínky: Neurologická onemocnění, Hemiparéza, Kvadruplegie, Svalové dystrofie, Artrogrypóza, Poranění míchy, Charcot-Marie-Tooth, Mrtvice, Slabost končetin jako pokračování mrtvice, Slabost způsobená dysfunkcí horního motorického neuronu, Amyotrofní laterální skleróza, Spinální svalová atrofie, Paralýza paží, Dětská mozková obrna
 • NCT03592563
  Nábor
  Podmínky: Cévní mozková příhoda, ischemická, Syndrom mrtvice, Mrtvice, Mrtvice, akutní, Demence, Ischemie mozku, Onemocnění mozku, Alzheimerova nemoc, Postoj ke zdraví, Zdravotní znalosti, postoje, praxe, Postoj zdravotnického personálu, Zdravé stárnutí
 • NCT03291392
  Nábor
  Podmínky: Cévní mozková příhoda, ischemická, Genetické onemocnění, Ateroskleróza, cerebrální
 • NCT05070910
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Dětská mozková obrna, Neuromuskulární onemocnění, Léčba neurovývoje
 • NCT02626377
  Ukončeno
  Podmínky: Rakovina prsu, Kolorektální karcinom, Rakovina prostaty, Alzheimerova nemoc, Věkem podmíněné makulární degenerace, Parkinsonova choroba, Srdeční onemocnění, Cévní mozková příhoda, Hemoragická mrtvice
 • NCT05408130
  Dosud nebyl přijat
  Podmínky: Cévní mozková příhoda, akutní ischemická choroba, Cerebrovaskulární onemocnění malých cév
 • NCT05300997
  Nábor
  Podmínky: Akutní ischemická mrtvice, Hemoragická mrtvice, Přechodné ischemické ataky, Kardioembolická mrtvice, Ateroskleróza velkých tepen (embolie/trombóza), Onemocnění malých cév, Cévní mozková příhoda jiné determinované etiologie, Cévní mozková příhoda neurčené etiologie, Fibrilace síní, Mrtvice přední mozkové tepny, Mrtvice střední mozkové tepny, Mrtvice baziliární tepny
 • NCT04611906
  Nábor
  Podmínky: Mrtvice, akutní, Mrtvice, Cerebrovaskulární onemocnění malých cév, Cévní mozková příhoda
 • NCT03448159
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Mrtvice, Cévní mozková příhoda, Mozkový infarkt, Infarkt mozku, Ischemie mozku, Cerebrovaskulární poruchy, Onemocnění mozku, Onemocnění centrálního nervového systému, Nemoci nervového systému, Cévní onemocnění
 • NCT05368922
  Nábor
  Podmínky: Dětská mozková obrna, Onemocnění mozku
 • NCT05339932
  Nábor
  Podmínky: Spina Bifida, Dětská mozková obrna, Genetické onemocnění, Poranění míchy, Zpoždění vývoje hrubé motoriky, Poruchy motorických dovedností
 • NCT03815175
  Dokončeno
  Podmínky: Porucha krvácení, Cévní mozková příhoda, Hemoragická mrtvice, Hematologická onemocnění, Trombocytopenie, Porucha koagulace, Anémie, Renální insuficience, Ischemická choroba srdeční
 • NCT04992195
  Nábor
  Podmínky: Mrtvice, Mrtvice, akutní, Cévní mozková příhoda, ischemická, Demence, Ischemie mozku, Alzheimerova nemoc, Onemocnění mozku, Závažná nepříznivá kardiovaskulární příhoda, Arteriální tromboembolismus, Žilní tromboembolismus
 • NCT03586258
  Nábor
  Podmínky: Cerebrovascular Disorders, Mozková léze, Degenerativní onemocnění, Vývojové postižení
 • NCT05253521
  Nábor
  Podmínky: Diabetes, Diabetes typu 1, Cukrovka typu 2, Ischemická choroba srdeční, Cévní mozková příhoda, Kardiovaskulární choroby, Onemocnění periferních cév
 • NCT04266639
  Dokončeno
  Podmínky: Mrtvice, akutní, Cévní mozková příhoda, Cerebrovaskulární poruchy, Onemocnění centrálního nervového systému
 • NCT04265664
  Dokončeno
  Podmínky: Stroke, Cévní mozková příhoda, ischemická, Cévní mozková příhoda Hemoragická, Mozkový infarkt, Onemocnění mozku, Onemocnění centrálního nervového systému, Mediterraans diëet, Ischemie mozku, Infarkt mozku, Kardiovaskulární choroby, Infarkt
 • NCT05063630
  Nábor
  Podmínky: Intrakraniální arterioskleróza, Cévní mozková příhoda, Intrakraniální arteriální onemocnění, Arteriální okluzivní onemocnění
 • NCT04837157
  Dokončeno
  Podmínky: Dětská mozková obrna, SMA II, Neuromuskulární onemocnění