This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Klinické studie na Cancer

Celkem 1248 výsledků

 • NCT04504669
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Clear Cell Renal Cell Cancer, Nemalobuněčný karcinom plic, Trojité negativní novotvary prsu, Spinocelulární karcinom hlavy a krku, Malobuněčný karcinom plic, Gastroezofageální rakovina, Melanom, Rakovina děložního hrdla, Pokročilé pevné nádory
 • NCT00001238
  Nábor
  Podmínky: Rakovina ledvin, Urologické maligní poruchy, Renální buněčný karcinom, Familiární rakovina ledvin (FRC), Clear Cell Renal Cancer
 • NCT04420975
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Leiomyosarkom, Zhoubný nádor pochvy periferního nervu, Myxofibrosarkom, Pleomorfní rabdomyosarkom, Resekabilní dediferencovaný liposarkom, Resekabilní sarkom měkkých tkání, Resekabilní nediferencovaný pleomorfní sarkom, Fibrosarkom měkkých tkání, Vřetenovitý sarkom, Retroperitoneální sarkom stadia I AJCC (American Joint Committee on Cancer) v8, Fáze I sarkomu měkkých tkání trupu a končetin AJCC v8, Retroperitoneální sarkom stadia IA AJCC v8, Stage IA sarkom měkkých tkání trupu a končetin AJCC v8, Retroperitoneální sarkom stadia IB AJCC v8, Fáze IB sarkomu měkkých tkání trupu a končetin AJCC v8, Retroperitoneální sarkom stadia II AJCC v8, Fáze II sarkomu měkkých tkání trupu a končetin AJCC v8, Retroperitoneální sarkom stadia III AJCC v8, Stádium III sarkomu měkkých tkání trupu a končetin AJCC v8, Retroperitoneální sarkom stadia IIIA AJCC v8, Stádium IIIA sarkom měkkých tkání trupu a končetin AJCC v8, Retroperitoneální sarkom stadia IIIB AJCC v8, Fáze IIIB sarkomu měkkých tkání trupu a končetin AJCC v8, Storiformní-pleomorfní maligní fibrózní histiocytom, Synoviální sarkom, Nediferencovaný vysoký stupeň pleomorfního sarkomu kosti, Nediferencovaný pleomorfní sarkom, Nediferencovaný pleomorfní sarkom s obřími buňkami podobnými osteoklastu, Nediferencovaný pleomorfní sarkom, zánětlivá varianta, Nediferencovaný vřetenobuněčný sarkom
 • NCT03618134
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Klinické stadium I HPV-zprostředkovaný (p16-pozitivní) orofaryngeální karcinom AJCC (American Joint Committee on Cancer) v8, Orofaryngeální karcinom AJCC v8 klinického stadia II zprostředkovaný HPV (p16-pozitivní), Orofaryngeální karcinom AJCC v8 klinického stadia III (p16-pozitivní) zprostředkovaný HPV, Pozitivní na lidský papilomavirus, Orofaryngeální spinocelulární karcinom, p16 Přítomnost pozitivních neoplastických buněk, Patologické stadium I HPV-zprostředkovaný (p16-pozitivní) orofaryngeální karcinom AJCC v8, Patologické stadium II HPV-zprostředkovaný (p16-pozitivní) orofaryngeální karcinom AJCC v8, Patologické stadium III HPV-zprostředkovaný (p16-pozitivní) orofaryngeální karcinom AJCC v8
 • NCT03207867
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic, RCC, Renal Cell Cancer, Rakovina slinivky, Uroteliální rakovina, Rakovina hlavy a krku, DLBCL, difúzní velký B buněčný lymfom, MSS, mikrosatelitní stabilní rakovina tlustého střeva, TNBC, trojitě negativní rakovina prsu, Melanom, mCRPC, metastatický karcinom prostaty odolný proti kastraci
 • NCT05483400
  Dosud nebyl přijat
 • NCT04603365
  Nábor
  Podmínky: Papilární renální novotvar z jasných buněk, Sběr karcinomu potrubí, Hereditární leiomyomatóza a renální buněčný karcinom, Hereditární papilární renální buněčný karcinom, Metastatický renální buněčný karcinom, Metastatický neklasifikovaný renální buněčný karcinom, Papilární renální buněčný karcinom, Stage III Renal Cell Cancer American Joint Committee on Cancer (AJCC) v8, Stádium IV rakoviny ledvinových buněk AJCC v8, Tubulocystický renální buněčný karcinom, Neresekabilní renální buněčný karcinom
 • NCT03541850
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Úroveň PSA vyšší než 0,03, Progrese PSA, Adenokarcinom prostaty I. fáze AJCC (American Joint Committee on Cancer) v7, Adenokarcinom prostaty AJCC v7, Adenokarcinom prostaty stadia III AJCC v7
 • NCT04945642
  Nábor
  Podmínky: Adenokarcinom prostaty, Fáze IIB rakoviny prostaty American Joint Committee on Cancer (AJCC) v8, Fáze IIC rakoviny prostaty AJCC v8, Stádium III rakoviny prostaty AJCC v8, Stádium IIIA rakoviny prostaty AJCC v8, Stádium IIIB rakoviny prostaty AJCC v8, Stádium IIIC rakoviny prostaty AJCC v8, Fáze IVA rakoviny prostaty AJCC v8
 • NCT05479578
  Nábor
  Podmínky: Karcinom prostaty odolný proti kastraci, Metastatický adenokarcinom prostaty, Fáze IVB rakoviny prostaty American Joint Committee on Cancer (AJCC) v8
 • NCT03827044
  Ukončeno
  Podmínky: POLE Exonuclease Mutant Colon Cancer, Nestabilita mikrosatelitů, Rakovina tlustého střeva stadia III
 • NCT02140021
  Nábor
  Podmínky: Cervikální adenokarcinom, Cervikální adenokarcinom in situ, Cervikální intraepiteliální neoplazie, Spinocelulární karcinom děložního čípku, jinak nespecifikovaný, Cervikální dlaždicová intraepiteliální neoplazie, Časně invazivní cervikální adenokarcinom, Časně invazivní spinocelulární karcinom děložního čípku, Cervikální dlaždicová intraepiteliální neoplazie vysokého stupně, Vaginální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně, Vaginální intraepiteliální neoplazie nízkého stupně, Fáze I rakoviny děložního čípku AJCC v8, Fáze I vaginální rakoviny AJCC v8, Fáze I rakoviny vulvy AJCC v8, Fáze IA rakoviny děložního čípku AJCC v8, Fáze IA vaginální rakovina AJCC v8, Stage IA vulvar Cancer AJCC v8, Fáze IA1 rakoviny děložního čípku AJCC v8, Stádium IA2 rakoviny děložního čípku AJCC v8, Fáze IB rakoviny děložního čípku AJCC v8, Fáze IB vaginální rakoviny AJCC v8, Fáze IB rakoviny vulvy AJCC v8, Stádium IB1 rakoviny děložního čípku AJCC v8, Fáze IB2 rakoviny děložního čípku AJCC v8, Etapa II rakoviny děložního čípku AJCC v8, Fáze II vaginální rakoviny AJCC v8, Fáze II rakoviny vulvy AJCC v8, Rakovina děložního čípku stadia IIA AJCC v8, Vaginální rakovina stadia IIA AJCC v8, Rakovina děložního čípku stadia IIA1 AJCC v8, Rakovina děložního čípku stadium IIA2 AJCC v8, Rakovina děložního čípku stadia IIB AJCC v8, Stádium IIB vaginální rakovina AJCC v8, Stádium III rakoviny děložního čípku AJCC v8, Stádium III vaginální rakoviny AJCC v8, Fáze III rakoviny vulvy AJCC v8, Stádium IIIA rakoviny děložního čípku AJCC v8, Stádium IIIA rakoviny vulvy AJCC v8, Stádium IIIB rakoviny děložního čípku AJCC v8, Fáze IIIB rakoviny vulvy AJCC v8, Fáze IIIC rakoviny vulvy AJCC v8, Rakovina děložního čípku stadia IV AJCC v8, Vaginální rakovina stadia IV AJCC v8, Fáze IV rakoviny vulvy AJCC v8, Fáze IVA rakoviny děložního čípku AJCC v8, Fáze IVA vaginální rakoviny AJCC v8, Fáze IVA rakoviny vulvy AJCC v8, Stádium IVB rakoviny děložního čípku AJCC v8, Stádium IVB vaginální rakovina AJCC v8, Stádium IVB rakoviny vulvy AJCC v8, Vaginální adenokarcinom, Adenokarcinom vulvy, Skvamózní intraepiteliální léze vysokého stupně vulvy, Intraepiteliální neoplazie vulvy, Spinocelulární karcinom vulvy, Skvamózní intraepiteliální léze vulvy
 • NCT04279561
  Ukončeno
  Podmínky: Karcinom prostaty odolný proti kastraci, Metastatický karcinom prostaty, Fáze IV rakoviny prostaty American Joint Committee on Cancer (AJCC) v8, Fáze IVA rakoviny prostaty AJCC v8, Stádium IVB rakoviny prostaty AJCC v8
 • NCT05492617
  Dokončeno
  Podmínky: De Novo Cancer, Porucha transplantace jater
 • NCT04928820
  Nábor
  Podmínky: Biochemicky recidivující karcinom prostaty, Metastatický maligní novotvar v kosti, Metastatický karcinom prostaty, Fáze IV rakoviny prostaty American Joint Committee on Cancer (AJCC) v8, Fáze IVA rakoviny prostaty AJCC v8, Stádium IVB rakoviny prostaty AJCC v8
 • NCT04915508
  Nábor
  Podmínky: Adenokarcinom prostaty, Fáze IIIB rakoviny prostaty American Joint Committee on Cancer (AJCC) v8, Stádium IIIC rakoviny prostaty AJCC v8, Stádium IV rakoviny prostaty AJCC v8, Fáze IVA rakoviny prostaty AJCC v8, Stádium IVB rakoviny prostaty AJCC v8
 • NCT05398302
  Dosud nebyl přijat
  Podmínky: Karcinom prostaty odolný proti kastraci, Metastatický karcinom prostaty, Fáze IV rakoviny prostaty American Joint Committee on Cancer (AJCC) v8, Fáze IVA rakoviny prostaty AJCC v8, Stádium IVB rakoviny prostaty AJCC v8
 • NCT02437136
  Aktivní, ne nábor
  Podmínky: Nemalobuněčný karcinom plic, melanom, Mismatch Repair-Proficient Colonectal Cancer
 • NCT05071014
  Nábor
  Podmínky: Lung Cancer, Neresekovatelný mezoteliom
 • NCT04415944
  Nábor
  Podmínky: Ovarian Epithelial Cancer Stage I, Epiteliální karcinom vaječníků stadium II, Epiteliální karcinom vaječníků stadium III, I. stadium rakoviny vejcovodů, Rakovina vejcovodů stadia II, Rakovina vejcovodů stadia III, Peritoneální karcinom
 • NCT05060432
  Nábor
 • NCT04081636
  Nábor
 • NCT04739696
  Nábor
  Podmínky: Breast Cancer, Rakovina plic, Rakovina tlustého střeva, Solidní nádor, dospělý
 • NCT05419362
  Nábor
  Podmínky: Gastric Cancer, Adenokarcinom gastroezofageální junkce
Předplatit