Badania kliniczne na Stage IIB Colorectal Cancer

Łącznie 1 wyników

  • NCT04832763
    Rekrutacyjny
    Warunki: Stage I Colorectal Cancer AJCC v8, Rak jelita grubego stopnia II AJCC v8, Rak jelita grubego i odbytnicy stopnia IIA AJCC v8, Rak jelita grubego stopnia IIB AJCC v8, Rak jelita grubego na stadionie IIC AJCC v8, Rak jelita grubego stopnia III AJCC v8, Rak jelita grubego na stadionie IIIA AJCC v8, Rak jelita grubego stopnia IIIB AJCC v8, Rak jelita grubego i odbytnicy na stadionie IIIC AJCC v8, Rak jelita grubego stopnia IV AJCC v8, Rak jelita grubego i odbytnicy stopnia IVA AJCC v8, Rak jelita grubego stopnia IVB AJCC v8, Rak jelita grubego stopnia IVC AJCC v8